Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RENESANS - Pieśń

  Ogromną popularność pieśni w całej epoce renesansu, a także w póź­niejszej historii muzyki, spowodowało kilka ważnych czynników:

  — w porównaniu z innymi formami — zwłaszcza cyklicznymi — pieśń ma mniejsze rozmiary, co wydatnie wpływa na liczebność kompo­nowanych utworów;

  — cechuje ją różnorodna...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /14 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Madrygał

  Związek madrygału renesansowego z madrygałem średniowiecznym jest niewielki i ogranicza się w zasadzie wyłącznie do strony tekstowej. Cechą wspólną jest z pewnością dominacja liryki miłosnej, a także wykorzystywanie tekstów wybitnych poetów, w szczególności zaś Petrar–ki. Oprawa muzyczna madrygału...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /13 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria muzyki w średniowieczu

  W teorii średniowiecznej na plan pierwszy wysuwają się cztery zagad­nienia, będące terenem rozważań i dociekań teoretyków:

  Stosunek do tradycji antycznych. Na średniowieczną teorię duży wpływ miały pisma Boecjusza (ok. 480-524), który relacjonował poglądy starożytnych Greków, głównie Platona...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /5 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - ,,Odrodzenie" czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe, ośrodki, twórcy

  Nazwa „renesans" wywodzi się z Włoch i w dosłownym tłumaczeniu oznacza odrodzenie (z wł. rinascita 'odrodzenie, obudzenie się, rozkwit'). W malarstwie, architekturze i literaturze renesans przyniósł odrodzenie się ideałów i wartości tkwiących w sztuce starożytnego Rzymu i Grecji. Wspólnej nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /9 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Między średniowieczem a renesansem - okres burgundzki

  Okres burgundzki w muzyce jest okresem przejściowym, w którym krzyżują się tendencje późnego średniowiecza z zapowiedzią renesansu. Nowym ośrodkiem kultury muzycznej stało się z początkiem XV wieku księstwo burgundzkie. Z dworem w Dijon związanych było wielu wy­bitnych kompozytorów, m.in. Gilles...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka epoki renesansu

  W okresie renesansu nastąpił bujny rozwój muzyki i istotny wzrost jej znaczenia. Niewątpliwie stało się to za sprawą powiększenia się grona kompozytorów, nasilenia ich wzajemnych kontaktów i dynamicznego przyrostu repertuaru muzycznego. Niebagatelne znaczenie dla rozpo­wszechniania muzyki miał wynalazek...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /15 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w średniowieczu - Kultura muzyczna w Polsce pogańskiej

  Obraz kultury muzycznej w Polsce pogańskiej pozostaje w dużej mierze tajemnicą. Nawet badania archeologiczne, rozwinięte dziś na szero­ką skalę, i szczątkowe zaledwie zabytki kultury z tego tak dla nas odległego czasu nie wypełniają istniejącej luki. Jedno jest pewne: był to okres pełen mitów, czarów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Muzyka religijna – podstawowe formy i najwybitniejsi twórcy

  Polifonię wokalną w renesansie reprezentują przede wszystkim motet i msza. Oprócz tych dwóch form dużą popularnością cieszył się także kanon, który mógł też funkcjonować lokalnie, w motetach i mszach, jako technika. Motet i msza łączyły się wyłącznie z muzyką religijną (motety świeckie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w średniowieczu - W kręgu chorału gregoriańskiego

  Nową „erę" muzyczną w Polsce zapoczątkowało przyjęcie chrześcijaństwa w 966 roku. Nie był to wyłącznie akt religijny, lecz przełom w wielu dziedzinach życia kraju. W rezultacie przyniósł on znaczne przemiany w cywilizacji, polityce, organizacji i kulturze państwa polskiego. Przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /6 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Motet

  Motet w okresie renesansu był zdecydowanie utworem a cappella o treści religijnej. Źródłem łacińskich tekstów motetów były: psalmy, sekwencje, pieśni maryjne, poezja (hymny), zmienne części mszy oraz lamentacje (Lamentacje to żałobne śpiewy liturgiczne wykonywane podczas Wielkiego Ty­godnia...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /11 091

  praca w formacie txt

Do góry