Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Barokowa sztuka akompaniamentu improwizowanego - basso continuo

  Zanim zajmiemy się szczegółową analizą twórczości kompozytorów ba­rokowych, a także charakterystyką form i gatunków, omówimy zjawisko, o którym trzeba powiedzieć już na początku. Jest nim basso continuo (lać. continuo 'ciągły'), inaczej — bas cyfrowany.

  Stała obecność cyfrowanego głosu basowego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /5 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Tabulatury organowe z 1. połowy XVI wieku

  Dwie obszerne tabulatury organowe: Jana z Lublina i klasztoru Sw. Ducha w Krakowie są najistotniejszymi zabytkami polskiej kultury muzycznej 1. połowy XVI wieku. Tabulatura Jana z Lublina została sporządzona w latach 1537–1548, a tabulatura klasztoru Sw. Ducha około 1548 roku. Obie zawierają utwory...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Msze i motety w 2. połowie XVI wieku

  Specyfikę formy mszy w twórczości polskich kompozytorów 2. polowy XVI wieku określają przede wszystkim utwory Marcina Leopolity, Krzy­sztofa Borka i Tomasza Szadka. Reprezentatywnym dziełem mszalnym polskiego renesansu jest Missa paschalis (Msza wielkanocna) Marcina Leopolity. Jest to równocześnie najstarsza...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Muzyka instrumentalna

  Fakt uznawania śpiewu za najdoskonalszą postać muzyki sprawił, że przez długi czas instrumentom pozostawała jedynie rola towarzyszenia głosowi ludzkiemu. W polifonii wokalnej a cappella funkcja instrumentów była jeszcze bardziej podrzędna; instrument mógł zastępować jeden z głosów albo zdwajać...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /26 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Pieśń w 2. połowie XVI wieku

  W porównaniu z mszą czy motetem pieśni świeckie i religijne wykazują prostsze środki kompozytorskie. Większa prostota tego gatunku wiązała się z pewnością z mniejszymi rozmiarami pieśni, zróżnicowaniem tema­tycznym, a także ich przeznaczeniem wykonawczym — często mniej profesjonalnym. Na...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /10 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki

  Idee renesansowe w Polsce pojawiły się nieco później niż w przodujących ośrodkach Europy. Najbardziej typowe dla renesansu cechy, tj. kształ­towanie się stylu polifonicznego, nowa zależność pomiędzy słowem a mu­zyką, a nade wszystko przemiany tonalne, znalazły wyraźny oddźwięk w naszej kulturze...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /9 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Muzyka instrumentalna

  Wiadomości na temat instrumentarium używanego w XVI–wiecznej Pol­sce dostarczają przekazy pośrednie, w szczególności literackie i ikono­graficzne. Na tej podstawie wiadomo, że w Polsce znane były wszystkie grupy instrumentów istniejących w ówczesnej Europie. Do najbardziej popularnych należały instrumenty...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja życia muzycznego w XVI–wiecznej Polsce

  Do końca XVI wieku dwór królewski mieścił się w Krakowie, który jako stolica Polski był miejscem wielu doniosłych wydarzeń. Przez miasto przewijały się wielobarwne orszaki poselskie, odbywały się uroczyste wjazdy biskupie i królewskie. Król — najzamożniejszy mecenas kultury — utrzymywał dwie grupy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Twórczość Mikołaja Zieleńskiego

  Działalność kompozytorska Mikołaja Zieleńskiego przypada na przełom XVI i XVII wieku. Zieleński jest autorem 113 utworów wokalno–instru–mentalnych przeznaczonych na cały rok kościelny. Są to Offertoria totius anni [ .] (57) oraz Communiones totius anni [ .] (56). Cykl Offertoriów zamyka trzychórowy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Świecka muzyka wokalna

  Wokalna twórczość liryczna renesansu jest w stosunku do średniowiecza o wiele bogatsza. W XIV i 1. połowie XV wieku komponowano już niemało świeckiej muzyki wokalnej, jednak dopiero renesans przyniósł ożywienie w rozwoju rozmaitych gatunków pieśniowych oraz ważne ustalenia dotyczące praktyki...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 451

  praca w formacie txt

Do góry