Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ wysiłku na zarzucanie treści żołądkowe] do przełyku

  Wysiłek fizyczny, zwłaszcza zbliżony do maksymalnego, zwiększa częstość epizodów zarzucania (refluksu) żołądkowo-przełykowego. Potwierdzają to badania przeprowadzone u osób zdrowych w spoczynku oraz w czasie intensywnego wysiłku; szczególne nasilenie zarzucania obserwowano u ciężarowców i biegaczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon wzrostu (GH)

  Hormon wzrostu jest białkiem zbudowanym ze 191 aminokwasów. Hormon wzrostu wywiera na tkanki wpływ bezpośredni i pośredni. Wpływ pośredni zachodzi przez stymulację wytwarzania insulinopodobnych czynników wzrostu IGF I i IGF U. Czynniki te zwane są również somatomedynami. Są wytwarzane w wątrobie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ wysiłku fizycznego na czynność żołądka

  U osób uprawiających sport połączony ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym duże znaczenie ma sprawne opróżnianie żołądka, zwłaszcza z płynów. Zalegający bowiem w żołądku płyn lub pokarm o konsystencji stałej są bezużyteczne z energetycznego punktu widzenia, mogą zaś stać się przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żołądek

  Żołądek jest narządem, który spełnia funkcję motoryczną, wydzielniczą i trawienną; stwarza też środowisko, którego kwaśne pH eliminuje wiele drobnoustrojów. Na rycinie 5.3 przedstawiono schemat anatomii żołądka z zaznaczeniem jego unerwienia wegetatywnego. Żołądek składa się z wpustu, dna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /12 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzustka

  Pod względem anatomicznym trzustka składa się z dwu części: wewnątrz-wydzielniczej i zewnątrzwydzielniczej. Część wewnątrzwydzielnicza (wyspy Langerhansa) stanowi przedmiot zainteresowania endokrynologów. Trzustka egzokrynna jest podstawowym gruczołem trawiennym, wydzielającym sok trzustkowy bogaty w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /5 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ślina

  Ślina, wydzielana w ilości 0,5-1 1 w ciągu doby, pochodzi z trzech par dużych gruczołów ślinowych: przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych oraz z licznych drobnych gruczołów rozsianych w błonie śluzowej jamy ustnej. Skład śliny różni się zależnie od ślinianki, z której pochodzi. Znajdująca się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /3 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żucie i połykanie

  Żucie polega na rozdrobnieniu wymieszanego ze śliną pokarmu i wytworzeniu gotowego do połknięcia kęsa lub papki pokarmowej; jest wynikiem pracy mięśni szkieletowych uruchamiających szczęki. Można wyróżnić szereg faz składających się na cykl żucia: przygotowawczą, kontaktu szczęk z pokarmem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełyk

  Stanowi część przewodu pokarmowego w postaci ruchomego kanału łączącego gardło z żołądkiem, którego główną czynnością jest perystaltyka umożliwiająca transport płynów i kęsów pokarmowych. Zaczyna się górnym zwieraczem przełyku (UOS, upper oesophageal sphincter), utworzonym przez mięsień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /4 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD POKARMOWY

  We wstępie do wielu podręczników fizjologii człowieka układ pokarmowy jest porównywany do kanału, w którym odbywa się transport pokarmu z jednoczesnym jego trawieniem i wchłanianiem. Jest to oczywiście duże uproszczenie. Używając porównań, układ pokarmowy bardziej przypomina gigantyczną fabrykę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /9 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja oddychania

  Istnieją dwa typy regulacji oddychania - regulacja nerwowa i regulacja chemiczna (tab. 4.2). Każda z nich zapoczątkowywana jest pobudzeniem odmiennych typów receptorów (mechanoreceptorów bądź chemoreceptorów) i dostarcza do ośrodkowego układu nerwowego odmiennych informacji (o stanie układu oddechowego -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry