Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Muzyka Egiptu

  Kultura egipska Jest obok sumeryJskiej i indyjskiej jedna z najwczesniejszych. Podobnie jakSumerowie, Egipcjanie uprawiali muzyke kultowa. Na podstawie płaskorzezb i malowidełsciennych mona wnosic o istnieniu tanców. Z czasem tance te musiały przybierac charakterpantomimiczny czy nawet akrobatyczny.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczatki muzyki

  Istnieja róne teorie na temat poczatków muzyki. Zazwyczaj sa one miedzy soba sprzeczne -jedne wykluczaja drugie. W istocie rzeczy u ich podłoa mogły stac tylko dane dotyczacerozwoju samego człowieka. Faktem jest, e nie istnieja kultury bez muzyki; potwierdzaja tobadania etnograficzne.

  W dziejach kultury...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria muzyki arabskiej

  W miare upadku panstwa arabskiego rosło zamiłowanie do sztuki i teorii. Wtedy te -nastapiłakodyfikacja muzyki arabskiej. Najwybitniejszym teoretykiem muzyki był Alfarabi (zm. ok.950), wielki znawca muzyki greckiej. W XIII wieku i pózniej działali liczni teoretycy arabscyi perscy, którzy w swych traktatach nie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty Egiptu

  Już w predynastycznym Egipcie pojawiaja sie pierwsze instrumenty. Obok prymitywnychinstrumentów perkusyjnych uywane sa proste flety i trabki. Z biegiem czasu Egipcjaniezaczeli sie posługiwac okreslonym instrumentarium. Istniał te u nich zawód muzyka.

  Zachowały, sie z dawnych czasów znaleziska...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka ludów pierwotnych

  W dziejach muzyki spiew poprzedzał muzyke instrumentalna. Przypuszczalnie te upoczatków muzyki był spiew -- pierwszy moliwy rodzaj tworzenia muzyki własciwyczłowiekowi wtedy, gdy jeszcze nie potrafił stworzyc instrumentu.

  Darwin, a take wieluinnych uczonych sadziło, e muzyka jest jedna z prostszych form...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka afrykanska

  Muzyka afrykanska nie stanowi jakiejs integralnej caiosci. Jest to poic-cie raczej geograficzneni muzyczne (w Afryce nikt nie uywa tego okreslenia). Kultury muzyczne Afryki północnej,ludów Bantu czy Madagaskaru rónia sie od siebie tak wydat nie, e nie moe byc mowy ojakiejs ich wspólnej charakterystyce.

  To...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka i magia

  Podstawowym materiałem pierwotnych kultur muzycznych jest rytm, stanowiacy jakbywysza, gdy wyabstrahowana forme mowy ludzkiej. Wielu uczonych, a miedzy nimi równieHerbert Spencer, usiłowało interpretowac muzyke jako odpowiednik melodii mowy - owychwzniesien i spadków, jakie charakteryzuja mowe ludzka (podobne...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezopotamia

  Przez ponad dwa i pól tysiaca lal yzna Mezopotamia, nizinna kraina na Bliskim Wschodzie wdorzeczu Tygrysu i Eufratu, stanowiła wielkie centrum cywilizacji i kultury. Mezopotamiawywarła ogromny wpływ na rozwój swiata staroytnego. Pierwsza wysoko rozwinieta kulturestworzyli w Mezopotamii Sumerowie, załoyciele...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielogłosowosc muzyki pozaeuropejskiej

  Muzyka pozaeuropejska nie zna harmonicznej wielogłosowosci w naszym pojeciu. Mimo to ipoza Europa znana jest wielogłosowosc w dodatku nie w jednej formie, lecz w kilku rónych.Jedna z podstawowych jest heterofonia, zwana te heterofonia wariantowa (Azja Południowa iAmeryka Południowa).

  Melodie prowadzone sa w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka palestyńska

  W trzecim tysiącleciu przed nasza era zarówno Egipt, jak i Mezopotamia stanowiły wielkiecentra rozwinietej kultury muzycznej. Pomiedzy obydwoma tymi potenymi krajami, napustyni, żyły plemiona semickie. Żydzi asymilowali wysoko rozwiniete cywilizacje, a wielkarola, jaka odegrali w dziejach muzyki, polegała...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 132

  praca w formacie txt

Do góry