Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wirginalisci angielscy

  Angielscy kompozytorzy brali wydatny udział w rozwoju muzyki, ale dopiero działalnoscwirginalistów angielskich moe byc poczytana za pierwszy wielki wkład w jej rzeczywisteprzemiany w dziedzinie formy. Wirginał, czyli jakby klawesyn w mniejszym formacie, był wAnglii w powszechnym uyciu jako instrument domowy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bosso continuo

  Przełomowa data dla dziejów muzyki był rok 1600. W tym to czasie rodzi sie technika tzw.basu generalnego, stanowiacego podstawe konstrukcji harmonicznych, które przez 300 lat zgóra —jako system dur-moll — beda rzadziły jezykiem dzwiekowym. Zalaki styluakordowego pojawiaja sie ju około r. 1550 w muzyce twórców...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marin Mersenne

  Marin Mersenne (1588-1648) naleał do zakonu paulinów. Studiował teologie i filozofie. Byłzawołanym teoretykiem. Trzykrotnie wyjedał do Wioch, by zebrac do swoich prac jaknajwiecej materiału. Korespondował z wielu uczonymi, m. in. z Kartezjuszem, z którymwspólnie studiował w La Fleche.z Huygensem i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria muzyki w XVI wieku

  Muzyka polifoniczna - jej rozkwit przypada na XV i XVI wiek - była zawsze bardziejspekulatywna ni pózniejsza muzyka homofoniczna. Nic wiec dziwnego, e rozwojowi polifonii towarzyszył bogaty rozkwit teorii, literatury teoretycznej. Już w r. 1474 nakładem Petera Schóffera z Moguncji ukazuje sie (jako jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adriano Banchieri

  Adriano Banchieri (1568-1634), włoski kompozytor i teoretyk, był jedna z ciekawszychpostaci okresu przejsciowego miedzy renesansem a wczesnym barokiem. Był prekursorem wielu idei technicznych, które po nim miały odegrac tak wielka role w kształtowaniu siemuzyki. W dwuchórowych Concerfi Ecclesiastici{l595)...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki opery

  Największą zdobyczą nowej epoki monodycznej, w której w miejsce polifonii pojawiaja siezaczatki myslenia harmonicznego, opartego najpierw jeszcze na zasadzie basso continuo, stajesie na przełomie XVI i XVII wieku opera, nowy rodzaj sztuki, łaczacy w sobie nowa estetykez nigdy jeszcze w tej postaci nie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki fugi

  Najbardziej kusztowna forma stylu kontrapunktycznego ma dosc niejasna geneze. Zrazu fuganazywano kanony (wiek XIV), w drugiej połowie XV w. nazwa ta odnosiła sie doprzeimitowanego stylu wokalnego.

  Własciwa fuga pojawiła sie w muzyce instrumentalnej, wricercarze wielotematycznym i przeimitowanym, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Pieterszoon Sweelinck

  Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) wyrósł z rodzimych tradycji niderlandzkich. Był (jakonastepca swego ojca) organista w gotyckiej Oude Kerk w Amsterdamie. Jego z kolei nastepcabył syn Dirck Sweelinck (1591 -1652). Jan Pieterszoon pisał psalmy i swieckie piesnicałkowicie w stylu szkoły niderlandzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka XVI wieku

  Wiek XVI w muzyce okresla sie jako „złoty wiek polifonii". W tym czasie polifonia osiagaswoje apogeum. Kunszt polifoniczny miał sie jeszcze rozwinac w muzyce instrumentalnej, alew muzyce wokalnej nigdy ju polifonia nie osiagneła tak wysokiego poziomu. Jest to epokawielkich artystów, pisarzy i polityków, a take...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchinus Gaffurius i Heinrich Loriti (Glareanus)

  Franchinus Gaffurius (Franchino Gaffori, Gafori, 1451-1522) studiował teologie i muzyke.Działał kolejno w Mantui, Weronie, Genui i Neapolu. Jego główne dzieło Practica musicae... doczekało sie za jego ycia a 6 wydan. Był te znakomitym kompozytorem (msze, hymny,motety), daacym do syntezy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt

Do góry