Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tarquinio Merula

  Muzyka na dworach polskich Tarquinio Merula (ok. 1590 1665), organista i kompozytor, działał jako kapelmistrz w Bergamo, a od r. 1624 jako organista na dworze polskiego królaZygmunta III. Powróciwszy do kraju, działał jako organista i kapelmistrz w Cremonie iBergamo. By! wybitnym twórca dziel w stylu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alessandro Scarlatti

  Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) był przypuszczalnie uczniem Carissimiego. Działałgłównie w Neapolu i w Rzymie. Pozostajac stale w kontakcie z monymi, którzy zamawiali uniego opery, przebywał wiele poza granicami Włoch. Był znakomitym mistrzem opery ioratorium, był te współtwórca tzw. uwertury...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Camerata florencka

  W domu hrabiego Bardiego we Florencji spotykali sie przy koncu XVI wieku nie tylkowykształceni moni, ale i uczeni, filozofowie, muzycy i poeci. Wkrótce stworzyli oni cos wrodzaju akademii zwanej Camerata. W Cameracie, której patronowali hrabiowie Corsi i Bardi - obaj rozmiłowani w kulturze greckiej - dyskutowano...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giulio Caccini

  Giulio Caccini (1550 1618) pochodził z Rzymu (stad przydomek Romano), byt spiewakiem i lutnista na dworze hr. Giovanniego Bardiego. Pisał madrygały i arie monodyczne. Jego zbiórmelodii z towarzyszeniem instrumentów Nuove musiche, 1602—1614, poprzedzonyprzedmowa kompozytora, był jednoczesnie metodyczna szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Orfeo" Monteverdiego

  Orfeusz Monteverdiego był pierwsza wielka opera nowego stylu (1607). Narodziny operywłoskiej, a wiec opery w ogóle, nastapiły w momencie powstania arii Orfeusza Ecco pur ch'uvoi riloriio, arii, która smiało moe uchodzic za wzorzec melodii operowych. Muzykolodzywłoscy twierdza, e aria ta mogłaby byc melodia...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marc Antonio Cesti i Pietro Francesco Cavalli

  Marc Antonio Cesti (1623 1669) napisał szereg oper, wsród których wane miejsce zajeły LaDori i // Porno d'oro. Pietro Cesti, bo tak brzmi jego własciwe imie (wstapiwszy do zakonufranciszkanów, zmienił swoje imie na Antonio) był kapelmistrzem w Yolterra. Po opuszczeniuzakonu został spiewakiem kapeli...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesny barok

  Epoka baroku jest najdłusza epoka w dziejach muzyki nowszej. Obejmuje ona okres wprzyblieniu od r. 1560 do 1740 i zwykle dzielona bywa na trzy podokresy: wczesny barok,barok własciwy i pózny barok.

  Epoka wczesnego baroku obejmuje (równie w przyblieniu)lata 1560—1620. Barok wyrósł z renesansu: muzyka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wariacji

  Ważne miejsce zajmuje w muzyce instrumentalnej wariacja. Jako forma przetrwała ona moenajdłuej (jest pewne, e nawet dodekafonia Schónberga wyrosła na tle doswiadczenwariacyjnych).

  Formę te rozwijano szczególnie w Hiszpanii (lutnisci) i Anglii (wirginalisci)przy koncu XVI wieku. Wariacja opierała sie z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka monodii

  Styl monodyczny przeciwstawia spiew solowy akordowemu akompaniamentowi, opartemu natzw. basie generalnym. Zamiast dotychczasowego splotu kilku linii, które tworzyły polifonie,pojawia sie podział na głosy zewnetrzne (melodia i bas) i wewnetrzne, niejako wypełniajaceakordowo obie skrajne linie.

  Swiadomosc...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gioseffo Zarlino

  Najwiekszy wpływ na rozwój mysli teoretycznej XVI wieku miał wenecjanin GioseffoZarlino (1517-1590), uczen Willaerta, mnich franciszkanski, kapelmistrz koscioła sw. Marka.Zarlino był uczonym o uniwersalnym wykształceniu, jasno myslacym teoretykiem i swietnymmuzykiem. Z jego dzieł muzycznych nie zostało...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt

Do góry