Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Schemat fugi

  Bach stworzył w swoich dziełach arcywspanialy wzór fugi jako najwyszej formykontrapunktycznej. Własnie w fudze Bach okazał sie niedoscigniony. Fuga jest formaspecyficzna. W klasycznym bachowskim schemacie fugi mamy do czynienia z krótkimtematem, niezwykle starannie dobranym pod wzgledem interwałowym i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pasja wg św. Mateusza" i „ Wielka msza h-moll"

  Muzyka wokalna Bacha to rozdział nie mniejszy od muzyki instrumentalnej. Bach pisałkantaty religijne i swieckie, motety, msze, pasje i oratoria, dzieła chóralne, arie i piesnireligijne. Dziełem, które w XIX wieku przyniosło Bachowi wielka sławe, była Pasja wg sw.Mateusza (Matthaus- Passion, 1729).

  Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późny barok

  Okres wielkiej syntezy nowo odkrytej homofonii z odnowiona i niejako zaktualizowanapolifonia okreslany jest mianem póznego baroku. Kompozytorzy, którzy tu przynależa (Corelli, J. S. Bach), nadaja temu okresowi znaczenie wyjatkowe: jest on epoka konsolidacji i(nawet) schematyzacji okreslonych gatunków formalnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwertura włoska i francuska

  Polifonia traciła z biegiem lat na znaczeniu, jej miejsce zajmował styl monodyczny, którywkrótce opanował niemal wszystkie gatunki muzyki. Stare formy były kontynuowane,zmieniał sie stopniowo ich styl, ale hegemonia muzyki instrumentalnej wytworzyłazainteresowanie twórców formami nowymi. Z okresu wahan miedzy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramatyczna muzyka Haendla

  Haendel zainteresował sie najpierw opera. Poznaija bardzo wczesnie, majac lat 18, gdy wHamburgu zaczał działac jako skrzypek i kapelmistrz. Tu napisał swoje pierwsze cztery opery,z nich zachowała sie tylko Almira (1705). Po dwu latach tworzy swoja pierwsza opere włoska,Rodrigo. W pierwszej operze pisanej dla...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera włoska — Metastasio i libreciści operowi

  W XVIII wieku przewaał w Europie gatunek opery, który mona by nazwac operakoncertowa, w przeciwienstwie do opery dramatycznej X VI l wiek u. O operze stanowiłyodtad arie da capo, popisowe numery operowe, w których wielcy spiewacy mieli monosc nietylko zabłysnac swoim pieknym głosem, ale i wzruszyc do głebi...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oratoria Haendla

  O pozycji Haendla w dziejach muzyki zadecydowały w pierwszym rzedzie jego oratoria.Bogata twórczosc operowa była dobra szkola dla twórczosci oratoryjnej Haendla. Powstałe wAnglii oratoria Haendla ograniczaja sie do tematów biblijnych i mitologicznych.

  Wielkie oratoria biblijne (Suul, Izrael w Egipcie, Samson...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georg Friedrich Haendel

  Georg Friedrich Haendel (Handel, 1685—1759) urodził sie w Halle, nauke muzyki rozpoczął majac 8 lat. Przeznaczony do zawodu prawniczego, kształcił sie w naukach muzycznych podkierunkiem organisty F. W. Zachowa. Studiował i prawo, i muzyke; był organista, duokomponował.

  W r. 1703 opuscił Halle, przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera buffa

  Samodzielna opera buffa powstała na poczatku XVIII wieku: Patro Callieno delia Costa, 1709,z muzyka Antonia Orefice(ok. 1685—ok. 1727). Wielkim sukcesem tego rodzaju opery stałasie Pergolesego La serva.pad.rona. Włoska opera buffa i francuska opera comique (w Angliiich odpowiednikiem była ballad opera, w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Sylwester Szarzyński

  Stanisław Sylwester Szarzyński żył i działał na przełomie XVII i XVIII wieku (dokładnedaty nie sa-znane). Był czołowym przedstawicielem polskiego póznego baroku.

  W bibliotece kolegiaty w Łowiczu zachowała sie pewna ilosc utworów, głównie koncertów solowych wokalno-instrumentalnych (Jesu spes mea, Ave...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt

Do góry