Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Giovanni Battista Sammartini

  Rozwój symfoniki ma swój a długa historie. U jej poczatków leży twórczosc Sammartiniego. Świat dosc długo nie miał pojecia o dorobku i znaczeniu tego kompozytora.

  Giovanni Battista Sammartini (1700/01—1775), urodzony w Mediolanie i działajacy tame jako organista i kapelmistrz, zwany (w odrónieniu od...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Vanhal

  Jan Vanhal (Johann Baptist Wanhall, 1739-1813), czeski skrzypek, był w kompozycji autodydaktą. Dzieki protekcji ów syn chłopa i mało znany organista mógł studiowac we Włoszech, gdzie miał okazje dac sie poznac jako autor oper.

  Stan zdrowia nie pozwalał mu na objecie stanowiska muzyka; Vanhal postanowił —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dussek i mistrzowie czescy

  W XVIII wieku obok włoskich mistrzów rónego formatu, działajacych w całej Europie odNeapolu i Londynu a po Petersburg, wielkie znaczenie miała działalnosc muzyków czeskich,którzy zreszta na ogół nie wykraczali poza Europe srodkowa. Obecnosc czeskich kompozytorów na dworze mannheimskim była moe...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stamic i Richter

  W Mannheimie dbano o wysoki poziom muzyki i wykonan. Elektor Palatynatu ksiae Karol Teodor potrafił skupic na swoim dworze szereg wybitnych muzyków z Janem Vaclavem Stamicem (1717 — 1757) na czele.

  Uczniowie Stamica (który wprowadzał ich zarówno wtajniki gry skrzypcowej, jak i symfonicznej kompozycji) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła wiedeńska

  Symfonia rozwijała sie w XVIII wieku w rónych osrodkach europejskich: we Włoszech, w Wiedniu i w Mannheimie. Szkoła wiedenska, która moe byc traktowana jako szkoła posredniczaca miedzy symfomkami włoskimi a północnoniemieckimi, wytworzyła dwa wanedla rozwoju tej formy typy orkiestrowe: symfonie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła berlińska

  Obok szkoły mannheimskiej i wiedenskiej wana role odgrywała w drugiej połowie XVIIIwieku szkoła berlinska. Tworzyli ja kompozytorzy zwiazani z dworem Fryderyka Wielkiego— C. Ph. E. Bach, który potem przeniósł sie do konkurencyjnego dla dworu pruskiegoHamburga, J. J. Ouantz, J. G. Graun, C. H. Graun, Ch. F...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Schobert

  Johann Schobert (ok. 1740—1767), pianista i kompozytor niemiecki, działał jako klawesynistakameralny ksiecia de Conti w Paryu i był jednym z najgłosniejszych tzw. salonowychmuzyków swojej epoki. Z klawesynu, który wcia jeszcze uywano jako instrumentharmoniczny, uczynił instrument o bogatej, już dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Boyce

  William Boyce (ok. 1711 —1779) był bodaj najciekawsza postacia ówczesnej muzykiangielskiej. Poświęcił sie głównie twórczosci religijnej. Pisał te muzyke do przedstawienscenicznych, m. in. do sztuk Szekspira. Był nadwornym kompozytorem chóru królewskiego iwybitnym organista.

  Z jego dzieł znane sa uwertury...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bracia Graunowie, Benda i Quantz

  Bracia Graunowie — Johann Gottlieb (1702/03—1771) i Car! Heinrich (1703/04—1759) działali w rónych miastach niemieckich, by w koncu znalezc sie na dworze Fryderyka Wielkiego.

  Młodszy z nich był kapelmistrzem dworskim i nauczycielem króla pruskiego(który pisał wyłacznie po francusku, grał na flecie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres przedklasyczny

  Okres ten zamyka sie w przybliżeniu w latach 1720—1760. Jest to okres muzyki przedewszystkim instrumentalnej, okres zasadniczego rozwoju formy sonatowej, opartej (choc nie odrazu) na dwu tematach, kontrastujacych z soba i pozostajacych wzgledem siebie w stosunkutoniki i dominanty. Ale może istotniejsze dla tego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /10.04.2013 Znaków /3 419

  praca w formacie txt

Do góry