Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Andre Jolivet

  Andre Jolivet (1905 - 1974) jest autorem opery Dolores on le Mirach' de la Fcmme lanie(1942), oratorium La Ycrite de .leanne (1956), 3 symfonii, wielu koncertów instrumentalnych(najbardziej interesujace: Koncert na/ale Maitenola i orkiestre, 1947; Com-er lino na trabke,smyczki i fortepian, 1948; Koncert na flet i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka aforystyczna

  Aforystyczna muzyka jest jakby odpowiednikiem aforystycznosci w literaturze, w której obokprzekazów pełnych (powiesc, dramat, traktat filozoficzny) mamy przekazy skrótowe. Twórca muzyki aforystycznej był Webern. który idac sladem pewnego pomysłu swego nauczyciela, Arnolda Schónberga, przez długie lata wyraał...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atonalność

  Ostateczny rozwój tonalnosci doprowadził do jej zaprzeczenia. Pojawia sie atonal-no.sc.Terminu tego uzyw.iiio pierwotnie w sensie negatywnym. Atonalna muzyka —to muzykaróniaca sie od tonalnej tym, e brak w niej zarówno odniesienia do tonu centralnego, dotoniki, jak i ;ym, e nie jest ujeta w adnej tonacji...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poszukiwania kolorystyczne

  Na poczatku naszego stulecia wybitni kompozytorzy z Debussym i Schónbergiem na czeleczynili w swoich dziełach odkrycia kolorystyczne, zwiazane z barwa dzwieku, która dotad była nie dostrzegana i traktowana na drugim planie (np. zespół orkiestrowy przez długie latawykorzystywano według skali rejestrów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politonalność

  Obok atonalnosci w XX wieku pojawiła sie politonalnosc. Zamiast ;c..i).c| tonacji mamy teraz do czynienia jednoczesnie z dwiema tonacjami (biton,-ilni':,c) iu!' nawet z wieksza iloscia tonacji. Widealnej postaci politonalnosc powinna hyc prow ad/ona równolegle w dwu róniacych sie odsiebie, ale jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ecole d'Arcueil

  Piec lat po utworzeniu sie w Paryu Grupy Szesciu, które) Satie przewodził raczej duchowoni jako kompozytor, Milhaud. Honegger i inni mieli bowiem dosc jasno wytyczony kierunekdziałania, zgodny z charakterem ich osobowosci, powstała Ecole d'Arcueil, nazwana tak naczesc Satie'ego. który w r. 1898 przeniósł sie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dodekafonii

  Dodekafonia opiera sie na technice operowania dwunastoma dzwiekami, których wzajemnawspół/aie/nosc narzuca sam kompozytor. Sam pomysł tej techniki nie pochodzi wyłacznie od Schóiihcrga, lecz całe wypracowanie dzisiejszej techniki dodekafonicznej jest głównie jego dziełem.

  Technika dodekafoniczna rozwijała...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeune France

  Po Grupie Szesciu i Szkole z Arcueił powstaje w r. 1936 we Francji grupa La Je'ine France(Młoda Francja). Tworza ja dwaj twórcy wybitni i dwaj pomniejsi: Olivier Messiaen i AndreJolivet, którzy zasługuja na osobne omówienie, oraz Daniel Lesur i Yves Baudrier. Przedtemjeszcze powstaje bardzo kosmopolityczna grupa...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy język harmoniczny

  W nowej muzyce hainioni;i nie odgrywa ani w czesci takiej roli, jaka odgrywała w muzyce poprzednich wieków. W obecnej organizacji dzwiekowej (np. w dodekafonii czy technice serialnej) harmonika jest tylko wypadkowa zestawien dzwiekowych.

  Już w momenciewprowadzenia ujec nietypowych dla systemu dur-mol! (.skala...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytmika nowej muzyki

  Rozkład tonalnosci i rozluznienie zwiazków funkcyjnych w 'ini/ue na przełomie XIX i XX wieku wytworzyły koniecznosc przeniesienia sie w inna, pozadzwiekowa sfere muzyki.„Odkryto" rytm, który zreszta dał o sobie znac tii.o wesnicj w muzyce zachodniej,północnej czy hiszpanskiej, w muzyce majacej wiazek z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt

Do góry