Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Turysta

  Wymienioną definicję przyjął po II wojnie światowej Międzynarodowy Związek Oficjalnych Organizacji Turystycznych (MZOOT), który wprowadził do niej w latach 1950 i 1957 dwie poprawki. Pierwsza dotyczyła objęcia mianem turysty młodzieży studiującej poza granicami własnego kraju, a także tych, którzy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /6 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka kulturalna

  Związki turystyki z kulturą są ścisłe i wzajemne. Turystyka chroni, wzbogaca i popularyzuje dobra kulturalne, kultura zaś inspiruje rozwój turystyki. Z obserwacji rynków turystycznych wynika, iż szeroko rozumiana kultura zajmuje współcześnie coraz znaczniejszą pozycję na liście motywacji do podejmowania...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /17 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka kongresowa

  W strukturze krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego występuje kategoria osób podejmujących podróże (służbowe i w interesach) w celu uczestnictwa w kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach i zgromadzeniach. Są to przede wszystkim naukowcy, politycy oraz członkowie różnorodnych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /8 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch turystyczny

  Z opinii o istocie ruchu turystycznego wynika, że ma on charakter społeczno-kulturalny. Jest to ruch dobrowolny i czasowy. Obce są mu motywy zarobkowania oraz, co jest oczywiste, osiedlania się w miejscu czasowego pobytu. Ponadto definicje turysty i ruchu turystycznego wyraźnie wskazują na rozległe...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka lokalna

  T\irystyka lokalna obejmuje swoim zasięgiem wieś lub miasto mające warunki do jej rozwoju. Turystyka ta opiera się na autentycznych zasobach naturalnych, historycznych i kulturalnych danego obszaru (wsi lub miasta, gminy lub powiatu), angażowaniu różnych podmiotów spośród miejscowej społeczności oraz...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /8 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka morska

  Mimo że pojęcie „turystyka morska” jest coraz powszechniej używane, nie sposób znaleźć w literaturze pełną jego definicję. Według J. Zaleskiego „pojęciem «turystyki morskiej» określa się wszelkie przejawy ruchliwości turystycznej znajdującej swój wyraz w wycieczkach morskich na statkach wycieczkowych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /20 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka krajoznawcza

  Teoretyczno-praktyczne cele badawcze wyznaczone w niniejszej] książce narzucają konieczność rozpatrzenia związków między krajo-, znawstwem a turystyką. W życiu codziennym, a nierzadko także w literaturze, pojęcia te są niesłusznie utożsamiane. W rzeczywistości turystyka jest drogą do krajoznawstwa...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /9 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka polonijna

  T\irystyka polonijna jest odmianą turystyki etnicznej. Dotychczas pozostawała ona w literaturze ekonomicznej poza głównym nurtem rozważań. Tworzony obecnie nowy model stosunków Polonii z krajem nakazuje zwrócić uwagę na miejsce turystyki w tym procesie.

  Warto tu poczynić dwie uwagi. Emigracja lat 80...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka kwalifikowana

  Przemiany cywilizacyjne powodują wzrastające obciążenie układu i nerwowego i sprzyjają zmniejszaniu aktywności fizycznej. Zjawisko to, a także poprawa pożywienia oraz jego nadmiar w stosunku do potrzeb fizjologicznych wywołują różne ujemne skutki w organizmie ludzkim, potęgowane przez wzrastające...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /6 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka socjalna

  Turystyka socjalna jest zjawiskiem nowszym niż turystyka w ogóle, związanym z upowszechnieniem prawa do urlopów. Warto w tym miejscu przytoczyć, iż obecnie w 65 konstytucjach narodowych, na ogólną liczbę 166, jest mowa o prawie do wypoczynku, rozrywek, czasu wolnego, płatnych urlopów i wakacji.

  Pierwsze...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /7 329

  praca w formacie txt

Do góry