Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OCHRONA PRAWNA KONSUMENTÓW PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

  W grupie czynników rozwoju turystyki coraz częściej wymienia się również ochronę prawną konsumentów produktów turystycznych.

  H. Zawistowska w bardzo mądrej i interesującej pracy poświęconej temu zagadnieniu, dokonując obszernej oceny wpływu ochrony prawnej konsumenta na rozwój popytu i podaży...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /9 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOBALIZACJA A TURYSTYKA

  Co właściwie oznacza globalizacja gospodarki światowej? Jakie siły kryją się za tym kontrowersyjnym zjawiskiem? Tak jak każdy proces, który daje początek jakiemuś trendowi, globaliacja ma też swój przeciwprąd. Czy rosnąca globalizacja gospodarki światowej jest nieodwracalna i czy rośnie znaczenie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /11 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka krajowa

  Turystyka krajowa, obejmująca podróże Polaków po kraju (co najmniej z jednym noclegiem poza miejscem stałego zamieszkania), składa się z wyjazdów urlopowo-wakacyjnych (trwających co najmniej 5 dni) i wyjazdów krótkookresowych (do 4 dni).

  W strukturze celów podróży długookresowych najczęściej są...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

  Współcześnie wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego i politycznego są obszarem działania organizacji międzynarodowych. Również turystyka, jako zjawisko społeczne, kulturowe, przestrzenne i ekonomiczne, jest przedmiotem zainteresowania tych organizacji. Wspomniane organizacje, dążące do stworzenia...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /7 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE

  Na wstępie należy powiedzieć, że Polska ma liczący się potencjał rozwoju turystyki krajowej i międzynarodowej, oparty na:

  ■    atrakcyjnych walorach turystycznych, które już są udostępnione, podlegają rozwojowi lub mają możliwości rozwoju;

  ■    znaczącej bazie obiektów turystycznych i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /15 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA TURYSTYCZNA

  Pojęcia „gospodarka turystyczna” i „przemysł turystyczny” są traktowane w tej książce jako synonimy. Ponieważ działalność w obrębie gospodarki turystycznej, w szerokim sensie, nie kojarzy się raczej polskiemu Czytelnikowi z powszechnie rozumianym pojęciem „przemysł”, autor optuje za określeniem...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /11 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMIARY TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ NA ŚWIECIE

  Turystyka międzynarodowa na wielką skalę rozpoczęła się w połowie XX w. i od tego czasu stale się rozwija. Ilustruje to zestawienie dotyczące liczby podróżujących osób w wybranych latach79 (przedstawione w tablicy 3.7).

  W związku z podanymi liczbami trzeba poczynić kilka uwag. Należy przede wszystkim...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE RYNKU TURYSTYCZNEGO

  Przez pojęcie rynku rozumie się zespół stosunków między sprzedającymi i kupującymi dany produkt. W szczególności rynek jest określany przez odniesienie do produktu, jego dostawców i nabywców, którzy reprezentują popyt na ten produkt. Dlatego rynek turystyczny jest definiowany przez odniesienie do produktu...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI ŚWIATOWEJ DO 2020 R.

  Dla studiujących turystykę i prowadzących działalność w tej sferze interesująca może być długookresowa prognoza WTO dotycząca rozwoju turystyki światowej oraz jej uwarunkowań. Liczne źródła danych, stanowiące podstawę tego opracowania, dają nadzieję na dużą trafność prognozy85. Długookresowa...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY POLITYKI TURYSTYCZNEJ

  Jak już zaznaczono przy określaniu pojęcia polityki turystycznej, jej zadania mogą realizować różne podmioty, organizacje i instytucje, tj. osoby prawne prawa publicznego i prawa prywatnego. Rolę tych podmiotów określają ranga, zakres przestrzenny i rzeczowy podjętych celów polityki...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /2 341

  praca w formacie txt

Do góry