Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KIERUNKI ROZWOJU TECHNIKI INFORMACYJNEJ W TURYSTYCE

  Praktycy gospodarczy powszechnie uważają, że informacja to krwiobieg gospodarki turystycznej, a zatem efektywne wykorzystanie techniki informacyjnej (information technology, IT) jest dzisiaj podstawą jej konkurencyjności i rozkwitu. Należy przypomnieć, że przekształcenia gospodarki spowodowane rewolucją...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /25 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURYSTYKA NA ŚWIATOWYM RYNKU PRACY

  „Nowy raport o stanie zatrudnienia na świecie przewidywał, że do końca stulecia bezrobocie będzie rosło nie tylko w większości państw uprzemysłowionych, lecz także w wielu krajach rozwijających się. Co więcej, prognozy dla krajów byłego bloku komunistycznego są określone jako «ponure». W wydanym w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /15 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURYSTYKA A KULTURA

  W literaturze dotyczącej turystyki dużą część stanowi tematyka ekonomiczna. Natomiast inne aspekty tego zjawiska w wymiarze współczesnym, np. społeczne oraz kulturowe, nie zostały dostatecznie zbadane i opisane. Poza tym termin „kultura” ma wiele znaczeń. Sprawia to, że naszkicowane związki turystyki z...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /7 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURYSTYKA A MIĘDZYNARODOWY OBRÓT GOSPODARCZY

  Obserwacja rozwoju współczesnej turystyki na świecie upoważnia do wniosku, że zajmuje ona czołowe miejsce w strukturze działalności gospodarczej krajów uprzemysłowionych i wzrastającej liczby krajów rozwijających się. Według źródeł zachodnich134, każdego roku ponad

  I,S mld osób, czyli przeszło 30%...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /17 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURYSTYKA A GOSPODARKA MORSKA

  Wzajemne zależności między rozwojem turystyki a transportem, w tym szczególnie morskim, stanowią punkt wyjścia rozważań

  o związkach, jakie można zaobserwować między turystyką a gospodarką morską. W tym celu niezbędne jest określenie pojęcia „gospodarka morska” i jej funkcji. W bogatej literaturze...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /8 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA USŁUG TURYSTYCZNYCH (CECHY I ZAKRES)

  Przez usługi turystyczne należy rozumieć wszystkie społecznie pożyteczne czynności służące zaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych (np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, czyli duchowych (np. kulturalno-rozrywkowych) człowieka.

  Usługi turystyczne obejmują więc różne czynności...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /8 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I TYPOLOGIA MIEJSCOWOŚCI TURYSTYCZNYCH

  Jak wskazuje literatura przedmiotu, termin „miejscowość turystyczna” należy do dyskusyjnych. Wolno przypuszczać, iż może to być wiejska czy miejska jednostka osadnicza lub jednostka nowa, gdzie poprzednio nikt nie mieszkał. Omawiana miejscowość jest wyposażona w podstawowe walory turystyczne i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /22 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI TRANSPORTOWE

  Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych. Rozwój i konsumpcja tych usług warunkują bowiem dostępność walorów turystycznych dla turystów. Warto też podkreślić, iż w strukturze konsumpcji turystycznej podróż jest zawsze pierwszą i ostatnią jej fazą.

  Dlatego usługi transportowe...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /19 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARCZE ZNACZENIE TURYSTYKI DLA MIEJSCOWOŚCI TURYSTYCZNYCH

  Gospodarka miejscowości turystycznej, gminy turystycznej lub regionu, podobnie jak kraju, stanowi pewien system naczyń połączonych, w którym „wszystko” oddziałuje na „wszystko”, przy czym oddziaływanie to może mieć pozytywny lub negatywny charakter. Dlatego też turystyka jako zjawisko gospodarcze...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI HOTELARSKIE

  Usługi noclegowe należą do podstawowych usług turystycznych. Są one związane z wynajmem turyście noclegu na określony czas poza stałym miejscem jego zamieszkania. Zakres usługi noclegowej może być szeroko rozumiany. Zależy on od rodzaju urządzenia noclegowego. Urządzenie to powinno zapewnić...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /29 810

  praca w formacie txt

Do góry