Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  USŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY LOKALNEJ

  W strukturze przestrzennej urządzeń infrastrukturalnych występuje infrastruktura o zasięgu lokalnym — miejskim, osiedlowym lub wiejskim. W grupie tych urządzeń można wymienić: wodociąg wraz z siecią, rozdzielczą sieć elektryczną, drogownictwo, transport lokalny, miejscowe urządzenia...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA WYCHOWAWCZA turystyki

  Przed podjęciem próby określenia funkcji wychowawczej współczesnej turystyki należy powtórzyć, iż turystyka oznacza m.in. wejście człowieka w bezpośredni kontakt z nowym środowiskiem społecznym, rozumianym jako zespół trojakich składników: przyrodniczych, społecznych i kulturowych. Z pojęciem...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI HANDLOWE

  W konsekwencji rozwoju ruchu turystycznego występuje też zapotrzebowanie na usługi handlu wewnętrznego, w tym w głównej mierze detalicznego. Usługi handlowe w znaczeniu turystycznym obejmują sprzedaż artykułów żywnościowych, sprzętu turystycznego i odzieży, pamiątek, wydawnictw turystycznych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA KSZTAŁCENIOWA turystyki

  Przy założeniu, że kształcenie jest częścią składową wychowania w jego szerokim znaczeniu184, kształceniowa funkcja turystyki znajduje uzasadnienie jako element jej funkcji wychowawczej. Literatura przedmiotu poświęcona społecznym funkcjom turystyki głosi, iż jedną z podstawowych funkcji turystyki w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI RZEMIEŚLNICZE

  W strukturze różnorodnych usług poszukiwanych przez turystów w okresie sezonu na obszarze miejscowości turystycznych znajdują się też usługi rzemieślnicze. Obejmują one usługi osobiste oraz naprawę sprzętu turystycznego.

  Wśród usług osobistych można wymienić m.in. usługi:

  ■    fryzjerskie i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA MIASTOTWÓRCZA turystyki

  Jak już stwierdzono w rozdziale 2, między współczesną turystyką a procesem urbanizacji występuje dwustronna zależność. Wpływ urbanizacji na tempo i kierunki rozwoju turystyki został już dokładnie scharakteryzowany. Pozostaje do oceny oddziaływanie turystyki na proces urbanizacji, czyli funkcja...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /23 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

  Usługi ubezpieczeniowe w turystyce obejmują ubezpieczenia podróżne, różnorodne ubezpieczenia chroniące majątek uczestników rynku turystycznego oraz ubezpieczenia usług turystycznych i wszelkich stosunków umownych występujących na tymże rynku. Specjaliści dzielą ubezpieczenia towarzyszące turystyce...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /17 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI BANKOWE

  W warunkach stale rozwijającego się ruchu turystycznego, o dużej różnorodności motywacji, usługi bankowe nabierają wielkiego znaczenia. Ich stały rozwój ułatwia podróżowanie, stymuluje popyt na usługi turystyczne i dynamizuje obroty gospodarki turystycznej. Rozmaite potrzeby turystyczne wywołują z...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /19 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA EDUKACJI KULTUROWEJ turystyki

  Związki turystyki z kulturą pozwalają na sformułowanie ogólnegj wniosku, że dziedziny te znajdują się w związku dialektycznym. Kulti*# ra inspiruje rozwój turystyki, turystyka zaś wzbogaca, chroni i populM ryzuje dobra kulturalne. K. Przecławski wyraża pogląd, iż turystyki może być traktowana jako...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE FUNKCJI TURYSTYKI

  Turystyka, jako wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko współczesnej kultury bytowania społeczeństw, znajduje odzwierciedlenie w różnych sferach życia: społecznej, psychologicznej, kulturowej, przestrzennej i ekonomicznej. Dzięki temu spełnia ona określone funkcje, pojmowane jako skutki jej rozwoju dla tych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /3 743

  praca w formacie txt

Do góry