Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK

  Wysiłek fizyczny wpływa na funkcje nerek, a zależność pomiędzy wzmożoną czynnością mięśni a działaniem tego narządu znana jest od dawna. Pierwszymi zmianami, jakie obserwuje się, jest zmniejszenie ilości oddawanego moczu. Spa-

  dek diurezy występuje nawet podczas niewielkiego wysiłku już przy 50...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /13 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtracja kłębuszkowa

  W filtracji (przesączaniu) kłębuszkowej (GFR - glomerular filtration rate) dochodzi do przechodzenia płynu ze światła naczynia poprzez błonę filtracyjną do torebki Bowmana. Ilość wytwarzanego moczu pierwotnego jest proporcjonalna do przepuszczalności błony filtracyjnej i do różnicy pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja do zmiennych warunków środowiska termicznego

  W wyniku stałego bądź powtarzającego się narażenia na zimno lub gorąco, poza psychicznym przyzwyczajaniem się do tych warunków, dochodzi do korzystnych zmian fizjologicznych w mechanizmie termoregulacji, dzięki którym granice tolerancji podwyższonej lub obniżonej temperatury otoczenia znacznie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA W CZASIE WYSIŁKU FIZYCZNEGO

  W większości przypadków codzienne wysiłki zdrowych ludzi wykonywane są bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak właśnie wysiłek fizyczny jest najczęstszym bodźcem fizjologicznym, który - pomimo reakcji buforowych w środowisku wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym - powoduje czasowe zakwaszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /19 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwarzanie moczu

  Podstawowa funkcja nerek polega na wytwarzaniu moczu o składzie, który odpowiada aktualnym potrzebom organizmu. Mocz powstaje w wyniku filtracji osocza w kłębuszku nerkowym; jest to mocz pierwotny. Następnie podczas przechodzenia przez kanalik nerkowy reabsorbowana jest z niego woda oraz wchłaniane lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipotermia

  Obniżenie temperatury wewnętrznej poniżej 35°C może wystąpić przy dłużej trwającym narażeniu na zimno, zwłaszcza w środowisku wodnym, ze względu na 25-krotnie większe przewodnictwo cieplne wody niż powietrza. Przypadki hipotermii zdarzają się ponadto częściej po spożyciu alkoholu, który powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW TRENINGU NA RÓWNOWAGĘ KWASOWO-ZASADOWĄ ORGANIZMU

  Trening fizyczny nie zmienia spoczynkowych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej ludzi zdrowych. Może natomiast przybliżać je do wartości referencyjnych u części ludzi przewlekle chorych (niektóre przewlekłe choroby krążeniowo-oddechowe i metaboliczne). Dzieje się tak w następstwie pełniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /5 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans wodny organizmu

  Woda przyjmowana jest głównie przez przewód pokarmowy, pochodzi też z procesów przemiany materii. Podczas utleniania pokarmów (głównie tłuszczów) wytwarza się około 300 ml wody metabolicznej. Wydalanie wody i rozpuszczonych w niej substancji zachodzi przez nerki oraz parowanie przez skórę i płuca. W ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW WYSIŁKU I TRENINGU FIZYCZNEGO NA TKANKĘ KOSTNĄ

  Jednorazowy wysiłek fizyczny, nawet długotrwały i bardzo intensywny, nie wpływa na metabolizm tkanki kostnej, natomiast trening fizyczny, nawet umiarkowany typu sportowo-rekreacyjnego, jest niezbędnym elementem profilaktyki osteoporozy, zwłaszcza pomenopauzalnej i starczej.

  Na masę kośćca i gęstość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydalanie sodu

  Sód znajdujący się w ultrafiltracie ulega do 70% zwrotnemu wchłanianiu w kanaliku bliższym. Energia do tego uzyskiwana jest z ATP. Około 20% sodu ulega reabsorpcji przede wszystkim w grubym ramieniu wstępującym pętli Henlego, 2-5% w dalszej cewce krętej, a 1-2% w korowej i rdzeniowej cewce zbiorczej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 407

  praca w formacie txt

Do góry