Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJA POLITYCZNA turystyki

  Omówione funkcje współczesnej turystyki nie wyczerpują wszystkich skutków jej rozwoju. Należy przypomnieć, iż współczesną turystykę cechuje masowość. Skalę zjawiska charakteryzują następujące liczby: w 1995 r. odnotowano na świecie 567 min zagranicznych podróży, Polskę odwiedziło 82,2 min...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSFUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI

  Turystyka współczesna, czyli masowa, jako zjawisko obejmujące przemieszczanie się w przestrzeni, a także wykorzystywanie pewnej ilości czasu wolnego od pracy, jest wynikiem rozwoju społeczno--gospodarczego. Jej początki sięgają, jak wiadomo, połowy XIX w., lecz jako zjawisko masowe wykształciła się w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /24 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS GOSPODARCZO-SPOŁECZNYCH KORZYŚCI I KOSZTÓW ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI

  Przeprowadzona w tej książce wieloaspektowa prezentacja rozwoju turystyki wskazuje na liczne implikacje rozmaitej natury.

  Turystyka stała się w mijającym stuleciu nieodłącznym elementem współczesnej kultury bytowania społeczeństw. Jeśli wziąć pod uwagę turystykę międzynarodową, to fascynuje ona...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA EKONOMICZNA turystyki

  Zgodnie z przyjętą konwencją podrozdział ten, poprzedzony w rozdziale 2 obszerną analizą uwarunkowań rozwoju turystyki jako zjawiska ekonomicznego, stanowi próbę wnioskowania uogólniającego, dotyczącego wpływu turystyki na procesy rozwojowe w różnej skali przestrzennej.

  Turystyka, jako zjawisko o...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /12 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA ETNICZNA turystyki

  Treść zarysowanej w rozdziale 1 charakterystyki turystyki etnicznej daje podstawę do wniosku, że ten rodzaj turystyki, dzięki rozlicznym skutkom swego rozwoju, może spełniać funkcję etniczną, czyli funkcję wyrażającą tendencję do szukania przez turystów swoich korzeni. Funkcja etniczna współczesnej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dmitrij Kabalewski

  Dmitrij Kabalewski (1904—1987) ceniony był w Zwiazku Radzieckim jako kompozytor, muzykolog, pedagog, dyrygent, pianista i działacz muzyczny. Studiował kompozycje (w Moskwie) u Miaskowskiego.

  Dysponował bogatym talentem, w swej muzyce jest naturalny ibezposredni. Wielkie powodzenie maja zwłaszcza jego utwory...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /IpMen Dodano /11.04.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reinhold Glier

  Reinhold Glier (1875—1956), kompozytor i pedagog, nauczyciel długiego szeregu wybitnychkompozytorów radzieckich z Prokofiewem i Chaczaturianem na czele, zasłużył sie jakopedagog zwłaszcza dla rozwoju muzyki Ukrainy, Azerbejdanu i Uzbekistanu. Twórczosc Gliera zdobyła sobie olbrzymia popularnosc w ZSRR, a...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /IpMen Dodano /11.04.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siergiej Prokofiew

  Twórczosc Siergieja Prokofiewa (1891—1953) należy do najchwalebniejszych kart muzykiradzieckiej. Prokofiew muzyke studiował w konserwatorium petersburskim u takichznakomitosci jak A. Ladów, M. Rimski-Korsakow, M. Czeriepnin i A. Je-sipowa. Rychło tezdobył marke swietnego pianisty i oryginalnego kompozytora...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /IpMen Dodano /11.04.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lourie i Wyschnegradsky

  Obok Rosławca na uwage wsród eksperymentatorsko nastawionych kompozytorów zasługujaLourie i Wyschnegradsky, Arthur Vincent Lourie (1892—1966) był w kompozycjiautodydakta i ju jako student konserwatorium reprezentował kierunek antykonserwatywny.

  W r. 1918 został komisarzem ludowym do spraw nauczania. Pisał...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /IpMen Dodano /11.04.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dmitrij Szostakowicz

  Dmitrij Szostakowicz (1906—1975) uważany był w naszym półwieczu za jednego z najwybitniejszychwspółczesnych kompozytorów, jego muzyka znana jest na całym swiecie.Studia muzyczne odbył w konserwatorium w Leningradzie (w klasie fortepianu L. Nikołajewaoraz w klasie kompozycji M. Steinberga). Jako kompozytor...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /IpMen Dodano /11.04.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt

Do góry