Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Josef Bohuslav Foerster, Dvoraka Josef Suk i Vitezslav Novak

  Czesi zawsze zadziwiali Europe swoja muzykalnoscia. Przy koncu XVIII wieku historykangielski Charles Burney podziwiał czeskie szkoły wiejskie, w których uczono małe dziecimuzyki, a zwłaszcza gry skrzypcowej. Mannheimczycy pochodzili przewanie z Czech, wieluz nich zaczeło kariere muzyczna od gry skrzypcowej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /IpMen Dodano /11.04.2013 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskar Kolberg

  Również kompozytorem był Oskar Kolberg (1814—1890), uczen Eisnera i Dobrzynskiego, a nastepnieK. Rungenhagena w Berlinie, bliski kolega Chopina. Jednak dla potomnosci zasłuył siegłównie swymi na monumentalna miare zakrojonymi pracami etnograficznymi. Kolbergzebrał i naukowo opracował dziesiatki tysiecy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anton Reicha

  Anton (Antoine) Reicha (1770-1836) działał we Francji, do r. 1818 byt profesorem konserwatorium w Paryu,nauczycielem wielu wybitnych twórców (m. in. Liszta, Berlioza, Gounoda i C. Francka).

  Napisał kilka oper i ogromna ilosc dzieł kameralnych, wsród których wane miejsce zajmujakwintety dete (24) i tria...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jules Massenet

  Twórca 23 oper Jules Massenet (1842—1912) był najmłodszym z 11 rodzenstwa. Studiował w Paryu u A. Thomasa. uczył wkonserwatorium, które potem prowadził przez długie lata. Jego twórczosc operowa, łaczacefektowny, ogromny patos wielkiej opery w stylu Meyerbeera z lirycznym sentymentalizmemGounoda, miała...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karl Goldmark

  Karl Goldmark (1830-1915) pochodził z Wegier i przebywał stale w Wiedniu. Byłskrzypkiem. uczył tez. gry fortepianowej. Jest autorem opery Kónigin von Suiw, eklektycznej,opartej czesciowo na elementach wegierskiego folkloru, kilku granych po dzien dzisiejszyuwertur (najwaniejsze: Scikuntaia, 1865, Penfhesiiea...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kultury greckiej: pismo, igrzyska

  Najprawdopodobniej w wieku IX p.n.e.dokonał się fakt decydujący dla kultury greckiej, a mianowicie przejęcie przez Greków za pośrednictwem Fenicjan alfabetu prasemickiego i udoskonalenie go przez dodanie znaków na samogłoski. Najstarsze dokumenty spisane w alfabecie semickim pochodzą z wieku XIII...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /11.04.2013 Znaków /4 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Chausson

  Ernest Chausson (1855— 1899), uczen Masseneta i Francka, był wielkim zwolennikiem Wagnera,wpływy tego kompozytora sa widoczne w jego operze Le Roi Arthus(wystawionej ju posmierci autora). Oryginalniejsze były jego utwory instrumentalne, wsród których najdziemysłynny Pocnu' na skrzypce i orkiestre, pisany w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Wędrówka Dorów

  Zjawisko znane w historii pod nazwą wędrówki Dorów jest częścią wielkiej migracji ludów, której początek dali prawdopodobnie Illyrowje i która objęła, zdaje się, całą Europę środkową i południową. Illyrowie wyruszyli ze swych siedzib nad Dunajem i wdarli się do kraju, który później nosił...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /11.04.2013 Znaków /5 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Kolonizacja achajska

  Na koniec II p.n.e. tysiąclecia przypada pierwsza kolonizacja achajska na Cyprze i w Pamfylii. Już dawno zauważono, że dialekty cypryjski i pamfylijski są najbliżej związane z dialektem arkadyjskim, z czego łatwo wywnioskować, że skolonizowanie Cypru i Pamfylii dokonało się jeszcze przed najazdem...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /11.04.2013 Znaków /5 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ turystyki

  Jak wykazano już w rozdziale 2 książki, rozwój turystyki zależy od atrakcyjności środowiska. Warto tu przypomnieć, że zależność turystyki od środowiska jest dużo większa niż innych gałęzi gospodarki. Degradacja krajobrazu, tzn. takich jego elementów, jak ziemia, powietrze, woda, świat roślinny i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt

Do góry