Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Liryka

  Nowa epoka przemówiła jednak najdobitniej w liryce; tam najwymowniej wyraziła się burzliwość i niepokój „nowych czasów", epoka przewrotów społecznych, ekonomicznych i politycznych, czasy rządów arystokracji i zmieniających się jak w kalejdoskopie tyranów. Najbliższa epiki, gdyż posługująca się...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /17 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Cyklicy i Hezjod

  Homer stanowił zakończenie i ukoronowanie epoki bohaterskiej. Tworzenie w duchu tej epoki i zrozumienie jej stawało się coraz trudniejsze w miarę oddalania się od niej i w miarę narastania nowej problematyki. Na to, żeby oddać ducha nowych czasów, nurtujący niepokój walk wewnętrznych, proces rozpadu...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Ogólny obraz życia w epoce archaicznej

  Prywatnych domów greckich z epoki archaicznej nie znamy. Niemniej jednak możemy na pewno przypuszczać, że były one skromne, przeważnie parterowe, rzadko kiedy jednopiętrowe. O ile dom był skromny, to strój, zwłaszcza warstw zamożnych, odznaczał się pewnym przepychem pod wpływem oddziaływania...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /4 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Amfiktionia Delficka

  Związek Spartański nie był jedynym związkiem państw na terenie greckim. W środkowej Grecji powstał również związek państw, tzw. Amfiktionia Delficka. Związki państw okolicznych grupujących się dokoła centrum religijnego, czyli amfiktionie spotyka się i w innych częściach Grecji. Wiemy, że...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Podboje Sparty na Peloponezie - Państwo spartańskie

  Podboje Sparty na Peloponezie

  Inaczej potoczyły się dzieje Peloponezu. W okresie archaicznym doszło po raz pierwszy do powstania większych związków państw w Grecji. Zespołem takim były w północnej Grecji Związek Tesalski, a w środkowej Związek Beocki i Amfiktionia Delficka, na Peloponezie zaś...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /14 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Reformy Klejstenesa

  Świetny rozwój kultury nie przyczynił się jednak do utrwalenia władzy tyranów. Istniała już wtedy w społeczeństwie ateńskim opozycja, której ofiarą padł w r. 514 p.n.e Hipparch. Mimo że Hippiasz, brat Hipparcha, od razu ujął silnie władzę w swe ręce i mimo śmierci zamachowców, Aristogejtona i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /4 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Attyka od Kylona do upadku Pizystratydów - Reformy Solona

  w Attyce narastał kryzys ekonomiczny i zaostrzała się walka klasowa. Niezadowolenie ludu starał się wyzyskać około r. 640 p.n.e. Kylon w celu obalenia rządów arystokracji. Z pomocą swego teścia, Teagenesa z Megary, obsadził on Akropol ateński. Widocznie jednak zamach był przedwczesny, gdyż...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /12 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja – Tyrania (VII - VI w p.n.e.)

  Postulat spisania praw był pierwszym etapem walki prowadzonej przez masy ludowe przeciw arystokracji. Tam, gdzie arystokracja stawiała zaciekły opór, nie chcąc dopuścić do władzy krzepnącej w siłę warstwy rzemieślniczo-kupieckiej oraz warstwy drobnych rolników gnębionych przez kryzys ekonomiczny...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /9 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawodawstwo starożytnej Grecji‎ - VII i VI w p.n.e.

  W dawnych czasach funkcję sądowniczą — jeśli można w tym wypadku użyć tego wyrazu — spełniała organizacja rodowa, która w razie zabójstwa popełnionego na członku rodu dokonywała krwawej zemsty na zabójcy. Nowe miasto-państwo odebrało rodzinie prawo krwawej zemsty i samo przejęło sądownictwo w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /6 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Kryzys rolnictwa i narastająca walka klas

  Przejście z gospodarki naturalnej na pieniężną, która pozwalała ludziom zamożnym bogacić się jeszcze więcej, doprowadziło, jak już wspomnieliśmy, do utworzenia się nowej, zamożnej warstwy rzemieślniczo-handlowej w miastach. Wywołało to bardzo ostry kryzys w rolnictwie. Sytuacja rolnika już w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /2 597

  praca w formacie txt

Do góry