Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Procesy cieplne w technologii żywności

  Oddziaływanie cieplne na surowce i półprodukty żywnościowe orazgotowe wyroby jest jedną z podstawowych cech procesów technologicznychprowadzonych w większości gałęzi przemysłu spożywczego.Procesy cieplne, zarówno dostarczanie jak i doprowadzanie i odprowadzanieciepła, są stosowane w technologii...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ temperatury na żywność

  Wpływ temperatury i czasu jej utrzymywania można rozpatrywaćw odniesieniu do określonych wyrobów żywnościowych lub związkówchemicznych. W pierwszym przypadku można mieć na uwadze surowcei wyroby żywnościowe potraktowane obróbką cieplną w warunkachtzw. dobrej praktyki przemysłowej. To jest w warunkach...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /5 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe definicje oraz cechy technologii żywności

  Technologia jest działem nauki o sposobach wytwarzania produktówz określonych surowców z zachowaniem podstawowych prawnatury. W związku z tym technologia żywności jest działem technologii0 sposobach wytwarzania żywności i przemianach chemicznych, biochemicznych,fizycznych i biologicznych jakie zachodzą w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /8 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje operacji cieplnych w technologii żywności

  Obróbka termiczna surowców żywnościowych jest zagadnieniembardzo złożonym. Wyróżnia się procesy związane z doprowadzeniemi odprowadzeniem ciepła. Wyróżnić można także procesy w zależnościod celu wynikającego z ustalonej technologii. Najbardziej przejrzystyjest podział operacji cieplnych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baza surowcowa przemysłu spożywczego

  W ramach zorganizowanej działalności gospodarczej w państwie,technologia żywności wchodzi w skład tzw. kompleksu żywnościowegotj. skoordynowanych działań organizacyjno-produkcyjno-handlowychobejmujących zasięgiem rolnictwo, skup płodów rolnych, przemysłspożywczy, przechowalnictwo żywności, zakłady...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdrabnianie

  Rozdrabnianie jest takim rodzajem oddziaływania na materiały,które prowadzi do zmniejszenia cz.iistck tego materiału. Polega ono nawywołaniu w materiale naprężeń przekraczających jego wytrzymałośći spójność, dzięki czemu materiał rozpada się na cząstki mniejsze odwyjściowych.Przez rozdrabnianie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka podstawowych surowców węglowodanowych i ich przemysłowe zagospodarowanie

  Zboża są podstawowym surowcem dla przemysłu zbożowo-mlynarskiego.Mianem „zboża" określa się rośliny z rodziny traw o podobnychwłaściwościach, które są uprawiane w celu uzyskania wysokiego plonuziarna zawierającego około 70% skrobi oraz 7-13% białka. Do zbóżzalicza się pszenicę, żyto, jęczmień...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /8 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszanie

  Mieszanie jest operacją stosowaną w procesach technologicznychw celu intensyfikacji procesów wymiany ciepła lub masy, przyspieszeniaprocesów chemicznych lub biochemicznych. Proces mieszania polega nawytworzeniu z dwóch lub większej liczby składników mieszaninyjednorodnej zarówno pod względem stężenia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria jakości produktów żywnościowych

  Produktom żywnościowym przypisuje się następujące cechy, warunkująceich jakość i wartość handlową:a) wartość odżywczą, która wynika z ogólnego składu chemicznego,b) smakowitość, która wynika z jakości i zestawu użytych surowcówi obecności odpowiednich składników smakowo-zapachowych,c)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /11 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Muzyka i liryka chóralna

  Prócz liryki jońskiej, jambografii i elegii i prócz meliki eolskiej istnieje w epoce archaicznej inny jeszcze typ liryki, tak zwana liryka chóralna. Rozwój liryki chóralnej, w której wiersz jest tylko jednym z trzech elementów: poezji, muzyki i tańca, jest ściśle związany z rozwojem muzyki. Początki muzyki...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /12.04.2013 Znaków /21 602

  praca w formacie txt

Do góry