Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  pasteryzacja

  pasteryzacja; jest procesem obróbki termicznej materiałów, którepodobnie jak blanszowanic prowadzi się dla wstępnego zabezpieczeniasurowców lub produktów spożywczych przed zepsuciem. Od blanszowaniaróżni się zwykle bardziej drastycznymi warunkami oddziaływaniacieplnego na materiały. Przez pasteryzację...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sita rotacyjne

  Sita rotacyjne — są to urządzenia, w których przepływ strumieniazawiesiny po powierzchni sitowej oraz przenikanie przesiewu przezoczka sita są wywołane siłą odśrodkową powstającą dzięki wprowadzeniuwirujących elementów sitowych, najczęściej bębnów stożkowychz obwodem sitowym.Przykładem takiego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kriokoncentracja

  Kriokoncentracja jest to proces zatężania roztworów wodnychdokonywany przez wymrażanie wody, tj. zamianę jej części w stan stały(lód) i mechaniczne oddzielenie lodu od roztworu.W procesie kriokoncentracji wykorzystuje się zależność temperaturyzamarzania roztworów od ich stężenia. Obniżając...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sterylizacja

  sterylizacja; jest to proces bardzo intensywnego oddziaływaniatermicznego na maieriały. Przy czym procesowi sterylizacji poddaje sięnie tylko utrwalane (konserwowane) produkty spożywcze, ale równieżaparaturę i narzędzia w przemyśle spożywczym oraz w innych dziedzinach,np. w medycynie.

  Sterylizacja polega...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie mieszanin

  Rozdzielanie mieszanin jest pojęciem złożonym dającym się interpretowaćniejednoznacznie, zwłaszcza w odniesieniu do mieszanin wielofazowych.Niejednoznaczność pojęcia „rozdzielanie mieszanin" u odniesieniudo takich mieszanin wielofazowych (dwufazowych), jak:- zawiesiny cząstek ciała stałego w cieczy,-...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultrafiltracja i odwrócona osmoza

  Ultrafiltracja jest szczególnymprzypadkiem procesu filtracji z tą szczególną cechą, że służy dorozdzielania nie zawiesin, lecz mieszaniny substancji rozpuszczonych,a różniących się wielkością cząsteczek. Rozdzielanie molekularnemieszaniny następuje tu w wyniku wymuszonego przepływu cieczyprzez błony...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie (klasyfikacja) zawiesin

  Rozdzielanie zawiesin zgodnie z wcześniejszym zastrzeżeniem będzierozpatrywane jako proces oddzielenia od siebie zróżnicowanych cząstekfazy rozproszonej. Zależnie od rodzaju tego zróżnicowania cząstekzawiesiny stosuje się odpowiednie metody ich rozdzielania. Cząstkifazy rozproszonej w zawiesinach mogą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sita bębnowe

  Sita bębnowe w przesiewaczach jedno- i wielostopniowych napędzanesą ruchem obrotowym. Schemat budowy i pracy sit bębnowychprzedstawia schemat na rys. 2.41.Sita bębnowe mogą mieć obwód sitowy o jednakowej wielkościoczek lub o wielkości zróżnicowanej. W przypadku bębna sitowegoo zróżnicowanej wielkości...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatężanie zawiesin

  W rozumieniu oddzielania cząstek fazy rozproszonej od nadmiaru fazyrozpraszającej cieczy lub gazu zatężanie zawiesin można zrealizowaćnastępującymi dwiema metodami: sedymentacja, filtracja.1. Sedymentacja. Jest to proces wydzielania cząstek fazy stałejz płynnej zawiesiny (cieczy i gazu) na zasadzie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady technologiczne

  Z definicji technologii żywności wynika, że jest to dział naukistosowanej o sprawnych sposobach wytwarzania produktów w oparciuo podstawowe prawa fizyki, chemii, biologii, ekonomii itd. Zatemw procesach technologicznych działają podstawowe obiektywne prawanatury:— prawo zachowania masy i energii,— prawa...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 782

  praca w formacie txt

Do góry