Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Procesy utleniania

  Procesy utleniania są niewątpliwie procesami najbardziej rozpowszechnionymiw technologii żywności. W większości bowiem procesów technologicznych poddana obróbce żywność kontaktuje się z tlenemz powietrza a przez to ulega reakcji utleniania szczególnie intensyfikowanejprzez podwyższenie temperatury i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy uwodorniania (redukcji)

  Szczególnie ważnym i w wielkiej skali stosowanym procesemuwodorniania w przemyśle spożywczym jest proces uwodornianiaolejów roślinnych czyli proces utwardzania tłuszczów.Tłuszcze roślinne w większości charakteryzują się dużym udziałemcząsteczek zawierających reszty kwasów tłuszczowych jedno- i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

  Utrwalanie (konserwowanie) żywności pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego jest podstawowym zadaniem wielu gałęzi przemysłuspożywczego. Podstawowym celem utrwalania żywności jest utrzymanieżywności w stanie możliwie nie zmienionym pod względem cech:fizycznych (struktura, smak, zapach), biologicznych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Membranowe zatężanie roztworów

  Membranowe zatężanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu procesuodwróconej osmozy z użyciem specjalnych błon półprzepuszczalnychi wielkiego ciśnienia zapewniającego przenikanie cząsteczek wody przezraikropory tych błon. Odwrócona osmoza jest szczególnym przypadkiemultrafiltracji przez membrany...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suszenie materiałów

  Suszeniem nazywamy usuwanie wody z materiałów wilgotnychw celu zwiększenia efektywności transportu, uzyskania odpowiednichwarunków przetwórstwa, zwiększenia trwałości produktów w czasie ichprzechowywania. Suszenie materiałów może być dokonane metodamimechanicznymi, termicznymi lub...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suszenie termiczne

  Suszenie termiczne może być zrealizowane przez odparowanie wodyz powierzchni materiału ogrzewanego, względnie przez wymrażaniewody i sublimację metodą liofilizacji. Termiczne suszenie materiałówprzez odparowanie wody związane jest ściśle ze sposobem doprowadzaniaciepła do suszonych materiałów. Tak...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór metody suszenia i typu suszarki

  Uwarunkowania wyboru metody suszenia i rodzaju suszarki sąbardzo różnorodne. Najważniejsze z nich to:— stan fizyczny i postać (tekstura) materiału suszonego,— właściwości i wymagania fizykochemiczne oraz biologiczne materiału,— poziom wilgotności i aktywności wodnej materiału,— warunki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstraktory

  Ekstrakcja może być prowadzona w ekstraktorach o działaniuperiodycznym, półciągłym (w bateriach) lub ciągłym. Aparaty o działaniuciągłym i półciągłym najczęściej i najefektywniej pracują w przeciwprądzie,chociaż zdarzają się również takie sytuacje, w których jestwymagana ekstrakcja...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krystalizacja

  Krystalizacja, z punktu widzenia technologii, jest to dyfuzyjnametoda wydzielania substancji w stanie czystym z roztworuprzesyconego dzięki wytworzeniu fazy stałej w postaci kryształów.W warunkach przemysłowych krystalizację prowadzi sięgłównie w celu wydzielenia substancji w stanic czystym...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja hydrauliczna lub pneumatyczna

  Klasyfikacja hydraulicznawzględnie pneumatyczna jest to szczególny przypadek procesusedymentacji grawitacyjnej, zachodzącej w strumieniu przepływającejzawiesiny.

  Przykładami zastosowania procesów klasyfikacji hydraulicznej mogąbyć strumieniowe łapacze kamieni (oddzielanie kamieni od burakówlub ziemniaków)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt

Do góry