Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Technologia sterylizacji przepływowej metodą UHT

  Określenie sterylizacja UHT (ultra high temperaturę, Ultrahochhitzung)oznacza, że sterylizowany homogenny materiał (zwykle ciecz) jestpoddawany ogrzewaniu w bardzo wysokiej temperaturze 135—140*Cprzez 2—4 sekundy, po czym zostaje schłodzona do temperatury 20°C,umieszczona w sterylnym zbiorniku i zapakowana...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otrzymywanie produktów karmelarskich

  Podstawowymi surowcami produktów kannelarskich, nic licząclicznych przypraw i dodatków, są: cukier i syrop skrobiowy. W przypadkuprodukcji cukierków nadziewanych wnętrze karmelków stanowiąowoce lub ich przetwory, pomada lub likwory. Uproszczony schemattechnologiczny otrzymywania karmelków jest przedstawiony...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osmoaktywne utrwalanie żywności

  Osmoaktywnemetody utrwalania żywności polegają na zahamowaniurozwoju drobnoustrojów dzięki zwiększeniu ciśnienia osmotycznegofazy wodnej produktu przez zatężanie, dodanie cukru lub dodaniesoli kuchennej. W toku zatężania lub dosładzania następuje zwykleoddziaływanie ciepła, a także następuje wzrost...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodnicze utrwalanie żywności

  Technologia chłodniczego utrwalania żywności obejmuje szeregprocesów polegających na przystosowaniu żywności do chłodniczegoskładowania oraz zapewnieniu warunków składowania i transportuchłodniczego.Chłodnicze utrwalanie żywności, zależnie od jej rodzaju orazwłaściwości fizykochemicznych odbywa...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy sorpcyjne

  Przez sorpcję rozumiemy fizyczne pochłanianie określonej substancji(sorbatu) przez inne ciała zwane sorbentami. Pochłanianie substancjina powierzchni sorbentów nazywamy adsorpcją, natomiast pochłanianiew całej objętości nazywa się absorpcją. Jeżeli procesy sorpcyjne łącząsicz reakcją chemiczną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zahamowanie rozwoju drobnoustrojów

  Do tej grupy zalicza się metody utrwalania żywności polegające nazahamowaniu rozwoju drobnosustrojów przez obniżenie temperaturynp. składowanie chłodnicze i zamrażalnictwo, przez zwiększenie ciśnieniaosmotycznego np. zatężanie, słodzenie, solenie oraz przezzwiększenie aktywności jonów wodorowych np...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Destylacja i rektyfikacja

  Destylacja jest to metoda wydzialania pojedynczego składnika lubgrupy składników z ciekłej mieszaniny przez odparowanie z wykorzystaniemzróżnicowanej lotności składników. Rozróżnia się dwa zasadniczesposoby destylacji, mianowicie destylację prostą i frakcjonującączyli rektyfikację.W destylacji prostej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabicie drobnoustrojów

  Zabicie drobnoustrojów następuje, metodami termicznymi w rodzajupasteryzacji i sterylizacji, metodami chemicznymi przez stosowaniechemicznych środków konserwujących oraz metodami fizycznymi przezdziałanie promieniami jonizującymi.Do chemicznych środków konserwujących zalicza się takie indywidualnesubstancje...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonitacja

  Jonitacja jest to proces wymiany jonów pomiędzy roztworemsubstancji zdysocjowanych a jonitem czyli tworzywem zawierającymw swojej strukturze centra jonowo czynne. Jonitacja jest więc metodąrozdzielania lub oczyszczania w odniesieniu do elektrolitów.Jonity czyli nierozpuszczalne tworzywa wielkocząsteczkowe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /4 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy hydrolizy

  Proces hydrolizy jest procesem rozrywania wiązań chemicznychz przyłączeniem wody w obecności katalizatorów. W technologii żywności znajduje on powszechne zastosowanie do uwalniania cukrówstanowiących element struktury cząsteczek polisacharydów względniedo modyfikacji tych polisacharydów. Najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 631

  praca w formacie txt

Do góry