Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Piekarstwo

  Przemysł piekarski wytwarza pieczywo chlebowe z mąki pszennej,żytniej i mieszanej oraz niektóre gatunki pieczywa cukierniczego.Zgodnie ze schematem technologicznym na rys. 4.97 pierwszymetapem procesów otrzymywania pieczywa jest proces wytworzeniaciasta. W tym celu, według wcześniej ustalonego programu, do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania cukru z buraków

  Korzenie buraczane kierowane bezpośrednio do przerobu są składowanew specjalnych składowiskach fabrycznych wyposażonych w spławiaki.Splawiaki są tak zbudowane (rys. 4.85), że zapewniają możliwość wyładunku i transportu hydraulicznego buraków. Transportem wodnymkorzenie buraczane są kierowane do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnologia żywności

  „Biotechnologia jest to zintegrowane zastosowanie wiedzy i technikiw dziedzinach: biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celutechnologicznego wykorzystania drobnoustrojów, kultur tkankowychlub części z nich".W przemyśle spożywczym procesy biotechnologiczne mają bardzoszerokie zastosowanie, a w wielu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożywcze susze ziemniaczane

  W polskim przemyśle ziemniaczanym produkuje się susze z ziemniakówsurowych i u parowanych. Susze z ziemniaków surowychotrzymuje się w postaci krajanki uformowanej w kostkę lub plasterki.Przed wysuszeniem krajanka zawsze jest blanszowana dla uniknięcianiekorzystnych zmian powierzchniowych. Suszona krajanka...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usuwanie drobnoustrojów

  Metody związane z usuwaniem drobnoustrojów z żywności polegająna ich mechanicznym oddzieleniu za pomocą filtrowania lub wirowaniaw ciekłych produktach żywnościowych. Skuteczne wyjaławianie cieczyza pomocą filtrów o ściśle określonych małych porach około 0,5 panwymaga wstępnego termicznego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piwowarstwo

  Podstawowymi surowcami do produkcji piwa w browarachsą: woda, słód czyli skiełkowano ziarna jęczmienia, szyszki chmieloweoraz drożdże dolnej fermentacji. Zgodnie ze schematem narys. 4.98 wyprodukowany w słodowni słód, magazynowany w silosachbrowaru jest poddawany rozdrabnianiu na śrutowniku (2).Zmielony...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócony opis procesów technologicznych produkcji syropu skrobiowego metodą ciągłej hydrolizy kwasowej

  Mleczko skrobiowe (rys. 4.89) o stężeniu około 36% wprowadza siędo kadzi kwaszącej (2), do której wprowadza się odpowiednią ilośćroztworu kwasu solnego ze zbiornika (1) dla zakwaszenia mleczka dopH = 1,7. Zakwaszone mleczko pompa nurnikowa wtłacza przezogrzewacz przeponowy (3) do rurowego konwertora (4)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termiczne (cieplne) utrwalanie żywności

  Termiczne utrwalanie żywności polega na doprowadzeniu do określonegorodzaju żywności takiej ilości energii cieplnej, która powoduje technologicznie uzasadnione zniszczenia drobnoustrojów oraz uniemożliwiareinfekcję.Zabieg termicznego utrwalania żywności może być wykonanydwoma sposobami:a) przez...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorzelnictwo i drozdżownictwo

  Produktami głównymi tych dwu pokrewnych gałęzi przemysłufermentacyjnego są: etanol w postaci spirytusu rektyfikowanegoi drożdże. W gorzelni i w drożdżowni procesem dominującym jest procesfermentacji alkoholowej surowców cukrowych. Różnica między gorzelnictwema drożdżownictwem polega na zróżnicowanych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania syropów skrobiowych metodą hydrolizy enzymatycznej

  Mleczko skrobiowe (rys. 4.90) o stężeniu około 35% s.s. ze zbiornika(1) jest wprowadzane do reaktora (2) wyposażonego w nagrzewnicęi mieszadło. W reaktorze (2) mleczko spotyka się z preparatema-amylazy dozowanej regulatorem (4) ze zbiornika (3). W reaktorzemleczko ogrzewa się do temp. około 40*C i jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 454

  praca w formacie txt

Do góry