Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Otrzymywanie mlecznych napojów fermentowanych

  Przemysłowa produkcja mlecznych napojów fermentowanych obejmujenastępujące procesy technologiczne:— wybór surowca (mleka),— normalizacja składu (tłuszcz, białko, cukry),— homogenizacja,— pasteryzacja,— chłodzenie,— przygotowanie zakwasów i szczepów,— fermentacja i rozlew (lub odwrotnie).Jak widać z...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teksturowanie

  Teksturowanie lub teksturyzacja jest to proces wytwarzania produktówo strukturze podobnej do struktury tkanki zwierzęcej z roztworulub precypitatu białek różnego pochodzenia. Szczególnie interesującyjest proces teksturyzacji roztworu białek przez powolne kierunkowewymrażanie. Dobrze znany jest destrukcyjny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwiększenie i ulepszenie produkcji roślinnej

  W produkcji żywności i energii podstawową rolę odgrywa zjawiskofotosyntezy, tj. biologiczny proces wytwarzania węglowodanów z dwutlenkuwęgla oraz wody przy udziale promieniowania słonecznego.Bezpośrednimi produktami fotosyntezy są triozy i heksozy, którew procesach metabolicznych zmieniają się w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /7 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udoskonalanie i unowocześnianie procesów technologicznych

  Tradycyjne technologie wytwarzania produktów żywnościowychrozwinęły się na podstawach empirycznych i były doskonalone metodą prób i błędów. Nowe zaś technologie oraz udoskonalenia tradycyjnychtechnologii w coraz większym stopniu opierają się na wynikach badańmechanizmów zjawisk zachodzących w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy membranowe

  Procesy membranowe są związane ze zjawiskiem przemieszczania sięokreślonych składników roztworu przez półprzepuszczalne przegrody(membrany). W zależności od właściwości membrany, przez jej porymogą przenikać cząsteczki o różnej masie molowej. W przypadkuszczególnym przez półprzepuszczalną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy chromatograficzne

  Związki chemiczne w produktach naturalnych występują zwyklew postaci mieszanin i jako mieszaniny są najczęściej otrzymywane nadrodze syntezy, biosyntezy lub w reakcjach hydrolizy. Rozdzielaniemieszanin na składniki lub wyodrębnianie tylko jednego składnikaz danego środowiska jest ważnym zabiegiem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instantyzacja

  Instantyzacja jest to proces technologiczny, który ma na celunadanie koncentratom w postaci proszku właściwości szybkiego prawie błyskawicznego rozpuszczenia. Za produkt typu instant przyjęto nazywaćtaki produkt, który w zimnej wodzie, przy umiarkowanymstandardowym mieszaniu, rozpuszcza się całkowicie w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleczarstwo

  Przedmiotem produkcji przemysłu mleczarskiego jest wytwarzaniez mleka surowego napojów mlecznych zwykłych i fermentowanych,mleka skondensowanego, mleka w proszku, śmietany i masła orazserów twarogowych i dojrzewanych.

  W technologii większości tych przetworów i produktów dominująprocesy o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otrzymywanie spirytusu rektyfikowanego

  Przemysł gorzelniczy produkuje dwa rodzaje spirytusu, a mianowiciespirytus rektyfikowany do celów spożywczych i leczniczych orazspirytus bezwodny do celów przemysłowych. Surowcami głównymi dootrzymywania spirytusu rektyfikowanego są zwykle roślinne surowceskrobiowe (ziarna zbóż, ziemniak) lub owoce podczas...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukrownictwo

  Cukrownictwo jest działem przemysłu, w którym produkuje sięcukier z buraków lub trzciny cukrowej. W strefie klimatu umiarkowanego,a w tym i w Polsce, surowcem cukrowniczym są wyłącznieburaki cukrowe.Procesy technologiczne w cukrownictwie można usystematyzowaćprzez zgrupowanie ich w kilku oddziałach...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt

Do góry