Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA I FENOMENOLOGIA KOLORU A PROBLEMY MALARSTWA

  Toteż najnowsza nauka o barwie — oczywiście orientacji psychosomatycznej,a nie matematyczno-fizykalnej — nie zabiega raczej o ustalenie schematów aniteż nie zajmuje się estetyką normatywną, lecz bada jakościowe odczuwanie koloru,biorąc pod uwagę całą strukturę „środowiska", w jakim on występuje.W tym...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /17 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA UTYLITARNA KOLORU. SYSTEMATYKA I ESTETYKA BARW

  W ostatnich czasach wraz z rozwojem chemii, przemysłu, nowymi metodamipracy zaznaczyło się wzmożone zainteresowanie sprawami barwy i ogromny rozwój badań na tym polu ze strony różnych gałęzi wiedzy. Na czoło wysuwająsię przy tym dwa zagadnienia: 1) kodyfikacja poszczególnych barw i ich odcieni,ujęcie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /10 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODKRYCIA CHEVREULA A TEORIE MALARSKIE

  W XIX w. w opracowaniach dotyczących koloru zaznaczała się pewna tendencjadydaktyczna wobec artystów i wiara w możliwość „oparcia sztuki o rezultatynaukowe". Nagły i szybki rozwój fizyki i fizjologii barwy oraz zainteresowanienimi niektórych malarzy skłaniały wówczas pod tym względem do optymizmu.Toteż w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /10 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKOWE ASPEKTY KOLORU

  Czym jest kolor? Natura tego zjawiska intrygowała umysły ludzkie od czasówGrecji antycznej. Już wówczas zastanawiano się, czy kolor jest obiektywną właściwościąciała, czy też tylko wrażeniem. Dziś wiary, że barwa jest zjawiskiem fizycznym,fizykochemicznym, ale także fizjologiczno-psychologicznym...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /20 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI JĘZYKOWE JAKO CZYNNIKI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM - ISTOTA KOMUNIKACJI

  Podstawowym elementem działania public relations jest komunikacja, którą można rozumieć rozmaicie: od traktowaniajej jako podstawy wszelkich działań ludzi, po zwrócenie uwagi tylko na porozumiewanie się słowne.Etymologicznie słowo komunikacja pochodzi z łaciny, gdzie „communicatio" oznacza komunikat lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - OTOCZENIE ORGANIZACJI

  Istotą public relations jest komunikacja dwustronna, od przedsiębiorstwa do otoczenia oraz informacja zwrotna wysyłanaprzez otoczenie firmy. Jednak efektywne komunikowanie nie może odnosić się do opinii publicznej pojmowanej jako całość.Składa się ona bowiem z różnych grup osób, które mają różne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - KOLORYSTYKA I JEJ ZNACZENIE W SYSTEMIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

  Kolorystyka może tworzyć podstawę systemu wizualnego, gdyż silnie wpływa na percepcję i świadomość odbiorców.Tworzą się w ten sposób nierozerwalne związki firma -kolor, Coca Cola -czerwony, Milka -fioletowy, BrowaryWielkopolski - zielony. Przyjmując propozycje kolorystyczną dla przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS

  Początki public relations pokazują, że obiektem zainteresowania organizacji była przede wszystkim opinia publiczna.Wszelkie działania mające na celu poprawę wizerunku były kierowane na zewnątrz firmy - ku mediom, klientom czyinstytucjom prawodawczym.Nie można jednak osiągnąć celów public relations bez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /6 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - WIZYTÓWKI

  W ostatnim czasie w życiu gospodarczym Polski powrócił zwyczaj posługiwania się biletami wizytowymi. Dawniej biletywizytowe spełniały funkcje zarówno towarzyskie, jak i służbowe, natomiast obecnie funkcjonują przede wszystkim w sferzezawodowej. Dla firmy ma to ogromne znaczenie - są one bowiem często...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - ZEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS

  Public relations, którego działania nakierowane są na zewnętrzne grupy (external public relations) może mieć na uwadzeróżną publiczność ze swojego otoczenia. Do takich grup otoczenia można zaliczyć akcjonariuszy i inwestorów, klientów,dostawców, mass media, banki i instytucje finansowe, władze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /9 247

  praca w formacie txt

Do góry