Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IMITATIO NATURAE

  „To, co zaobserwujesz w naturze, powinieneś poprawić przy pomocy zwierciadła.— Otóż zauważyłem, że powierzchnie płaskie zachowują na całej przestrzenijednolity kolor; wypukłe i wklęsłe natomiast zmieniają kolory; w jednymbowiem miejscu są jaśniejsze, w innym ciemniejsze, w jeszcze innym...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /9 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO WITRAŻU

  Witraż jest tą dziedziną sztuki średniowiecza, w której rola barwy i światła osiągnęłaswój wyraz najpełniejszy i wypowiedziała się w sposób najbardziej specyficznyi oryginalny.Użycie szkieł kolorowych w otworach okiennych znane było co najmniejod w. VI121, ale dopiero witrażyści gotyccy, przede...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /11 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO MOZAIKI

  0 ile twórczość wczesnośredniowieczna w dziedzinie malarstwa ściennego jestczęsto bezpośrednią, dosłowną ilustracją „kanonu barw", operującego najprostszymizespołami, dającymi w rezultacie wrażenie surowego prymitywu i schematyczności— o tyle w mozaice i witrażu mowa barw uległa bardzo...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /15 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALIZACJA „WOLI KOLORU". MALARSTWO NA PERGAMINIE, DRZEWIE I MURZE

  Tak jak pisarz średniowieczny najwyższe piękno widział w drogim kamieniu,wcielającym blask i kolor równocześnie, tak ideałem sztuki średniowiecznejbyły takie imagines, które byłyby podobne do dzieła sztuki złotniczej. Najbliższetemu ideałowi były: mozaika, witraż, emalia. Malarstwo ma początkowo...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /13 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNIK BARW W TEOLOGII I SZTUCE. WARTOŚCIOWANIE

  Biel. Szczególnie ceniona przez teologów jako barwa czystości i niewinności,jest też symbolem odnowy życia duchowego (stąd alba kapłanów). Nowy Testamentmówił o bieli, barwie aniołów, sług bożych na ziemi. Biel jest także barwąapostołów, proroków, starców Apokalipsy. Symbolika ta stosowana jest...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /25 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOLICZNA I DYDAKTYCZNA FUNKCJA BARWY

  Wiązanie barw z określonymi znaczeniami znane było na pewno w świecie późnoantycznym,a prawdopodobnie jeszcze o wiele wcześniej. Wzmianki na ten tematznajdziemy u Tertuliana z Kartaginy (II III w.) w jego Liber de spectaculis orazw Etymologiach Izydora z Sewilli (VIVII w.). Biel wiązana jest z zimą...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /18 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA BLASKU

  „Piękny Dom Boży promienieje blaskiem złota, aby wspanialej rozbłysło bezcenneświatło wiary". Taka jest treść anonimowego napisu umieszczonego namozaice w rzymskim kościele S. Cosma e Damiano, pochodzącym z 1. połowyVI w.1Mamy w tym napisie dwa zasadnicze motywy przewodnie dla postawyśredniowiecza...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /14 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLOR W ANTYKU GRECKO-RZYMSKIM

  Pierwsze wiadomości w dziejach kultury europejskiej dotyczące stosunku człowiekado spraw barwy pochodzą z czasów Grecji starożytnej. Czym jest kolor?Było to jedno z niezliczonych pytań, jakie postawił sobie umysł grecki, tak bardzociekawy wszelkich zjawisk tego świata.Filozofowie greccy interesowali się...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /19 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY KOLORU W HISTORII SZTUKI

  Wśród nieprzeliczonych książek, rozpraw i artykułów z dziedziny historii sztukinajmniejszą, zdumiewająco małą grupę stanowią studia dotyczące koloru. Jestto najmłodszy dział nauki o twórczości artystycznej, nie posiadający swojej wypróbowanejmetody.Metody i kierunki badań dotyczących sztuki stale...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /13 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA I PRAKTYCZNO-INTUICYJNA WIEDZA ARTYSTÓW

  Ten pobieżny przegląd dotychczasowych prób i osiągnięć w badaniu koloruskłania nas do poglądu, że przedział pomiędzy subiektywnym, psychosomatycznymujęciem barwy a obiektywnym, matematyczno-przyrodniczym, istniejenadal. Mało tego. Okazuje się, że również psychologowie barwy zajmują...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /20 343

  praca w formacie txt

Do góry