Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRYMAT KOLORU

  August Strindberg (1845—1912) pisał do Gauguina o wrażeniach z wystawyTriennale w Paryżu w r. 1885: „Była to kompletna anarchia; wszystkie style,wszystkie kolory, wszystkie tematy, historyczne, mitologiczne, naturalistyczne.Ludzie nie chcieli już słyszeć o szkołach czy kierunkach. Hasłem stała się...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /31 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOLUMINARYZM

  „Wyobraźmy sobie piękny fragment przyrody, gdzie wszystko zieleni się, czerwieni,mieni i migoce, gdzie przedmioty o barwach różnych, zależnie od ich molekularnegoskładu, zmieniają się z sekundy na sekundę dzięki przesunięciom światełi cieni i ożywione wewnętrzną pracą ciepła znajdują się w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /22 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOETHEGO NAUKA O BARWIE

  Wśród szerokiej publiczności — zwłaszcza angielskiej — odkrycia Newtonawzbudziły zachwyt bez zastrzeżeń. Zaaprobowali je też fizycy, choć niektórzyz nich mieli pewne zarzuty wobec optyki barw Newtona, ale były to głosy odosobnionei szybko zapomniane. Sprawami kontrowersji w dziedzinie nauk ścisłychnie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /23 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOKLASYCYZM I NIEUFNOŚĆ WOBEC KOLORU

  Na terenie Francji spór pomiędzy kolorem a rysunkiem trwający w XVII w.zakończył się zwycięstwem de Piles'a i partii kolorystów. Niewątpliwa jest zbieżnośćtego zwycięstwa z rozkwitem malarstwa rokokowego o wyrafinowanejgamie i swobodnej fakturze. Ale francuscy koloryści tego czasu — podobnie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /12 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TONACJA ROKOKOWA

  Wiek XVIII przyntfsi zasadniczą przemianę smaku barwnego, tak w malarstwienajwybitniejszych artystów, jak w doborze kolorów wnętrza i stroju. Najogólniejmożna scharakteryzować tę przemianę jako rozjaśnienie i ochłodzenie paletywizualnej, wyznaczającej nowy typ ekspresji kolorystycznej, inną...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /23 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCO BOSCHINI I POCHWAŁA PLAMY MALARSKIEJ

  Mistrzowie weneccy stworzyli w XVI w. nowy typ obrazu o nie znanej dotądkonwencji budowy formy i materii malarskiej, typ malarstwa kontynuowanyprzez artystów barokowych. Te ważne dla dalszego rozwoju malarstwa przemianyw założeniach i samej metodzie, pozwalające na nową, bardziej dynamicznąi bardziej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /5 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALETA, KONWENCJA, NATURA

  Wśród technologów panuje dość powszechna zgoda (a zgoda nie jest tu częsta)co do tego, że repertuar farb używanych przeciętnie przez malarzy w „złotymwieku" był zazwyczaj ograniczony do ośmiu, przy czym — rzecz charakterystyczna— w repertuarze tym często brak pigmentów zielonych i błękitnych, a...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /10 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA WENECJAN

  Barok to epoka wielkich mistrzów koloru, koloru w sensie malarskim, w sensienowożytnym. Jest to koncepcja barwy specyficznie europejska, odmienna odkoncepcji Wschodu, a także ludów prymitywnych, które złożyły się na typ kolorystykiśredniowiecza. Wiek XV i częściowo XVI można uważać za okres...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /14 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLOR W RELACJACH SZTUKI, NAUKI I FILOZOFII XVII W.

  Na w. XVII przypada rozkwit optyki, fizyki, nauki o świetle, uważany za począteknauki nowożytnej. Wąski wycinek tych nauk, jaki stanowi problem koloru,byl przedmiotem zainteresowania najwybitniejszych fizyków i filozofów tej epoki.Inaczej miała się rzecz z teorią sztuki. Piśmiennictwo o sztuce jest w tym...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /17 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY DOKTRYNALNE, RYWALIZACJE ARTYSTYCZNE, SPRAWY WARSZTATU

  Spór na temat, co ważniejsze, rysunek czy kolor? był drugą fazą teoretycznychdyskusji we włoskich środowiskach artystycznych na temat: „co jest doskonalsząsztuką — malarstwo czy rzeźba ?" Początków należy szukać w słynnym ParagoneLeonarda, który namiętnie — i często mocno sofistycznie — występował...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /19 371

  praca w formacie txt

Do góry