Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SKUTKI ZAPRZESTANIA LUB OGRANICZENIA TRENINGU

  Wysoko wytrenowani sportowcy uprawiający dyscypliny wytrzymałościowe są w stanie zachować poziom wydolności przez stosunkowo krótki okres po zaprzestaniu treningu. Zdolność pobierania tlenu (V02max) może być jednak utrzymana nawet przy ograniczeniu czasu wysiłków treningowych do 'A, jeśli ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGICZNE NASTĘPSTWA DŁUGOTRWAŁEGO POZOSTAWANIA W POZYCJI LEŻĄCEJ

  Od niepamiętnych czasów lekarze zalecają pozostawanie w łóżku w pozycji leżącej w leczeniu różnych schorzeń. Powoduje to bowiem zmniejszenie wydatku energii, rozluźnienie mięśni, ułatwia gojenie się ran i uszkodzeń układu ruchu itp. Począwszy jednak od lat czterdziestych XX wieku zwraca się uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /23 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymalna siła izometryczna

  Maksymalna szybkość skracania mięśnia (Vmax) oraz maksymalna siła mięśniowa (P„) to główne czynniki warunkujące moc maksymalną mięśni szkieletowych człowieka. Dlatego głównym celem treningu zmierzającego do poprawy mocy maksymalnej powinno być uzyskanie przyrostu obu tych parametrów.

  Już po kilku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĘKSZENIE WYDOLNOŚCI I SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

  Wpływ treningu fizycznego umożliwia nie tylko osiąganie sukcesów sportowych, ale powoduje zmniejszenie zmęczenia występującego w życiu codziennym. Warto podkreślić, że u ludzi o małej wydolności i sile mięśniowej nawet niewielkie wysiłki związane z czynnościami domowymi, wchodzeniem po schodach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymalna szybkość skracania mięśnia

  Jednym z głównych celów treningu zmierzającego do poprawy mocy maksymalnej powinno być uzyskanie przyrostu maksymalnej szybkości skracania mięśni (Vmax) na drodze przekształceń włókien typu I w typ IIX, Vmax włókien typu IIX jest bowiem około 10 razy wyższa niż włókien typu I. Jednakże taka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia mięśni

  Najczęściej w wysiłku dochodzi do mechanicznych uszkodzeń mięśni na skutek kontaktu z przeciwnikiem, przyrządem do ćwiczeń, w wyniku upadku lub na skutek naderwania ciągłości włókien mięśniowych wywołanych gwałtowną pracą mięśni. W wyniku rozległych uszkodzeń włókien mięśniowych dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPAR

  Są to receptory jądrowe. Dotychczas zidentyfikowano trzy typy tych receptorów, a mianowicie PPARa, PPAR8 (lub (3) oraz PPARy. Każdy z typów PPAR występuje w mięśniach szkieletowych, z tym że największą ekspresję stwierdzono dla PPAR8, a najmniejszą dla PPARy. Naturalnymi aktywatorami tych receptorów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moc maksymalna mięśni szkieletowych człowieka

  Pojęcie moc maksymalna mięśni szkieletowych (ang. maximal power output, MPO) określa maksymalną wielkość mocy, wyrażoną w watach (W), osiągniętą przez daną grupę mięśni w czasie próby wysiłkowej. Znaczny wpływ na wielkość osiągniętej mocy mają takie czynniki, jak: stan energetyczny mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja wykorzystania glikogenu i glukozy w mięśniach w czasie wysiłku

  W czasie wysiłku za mobilizację glikogenu w mięśniach odpowiedzialne są: jony wapnia, adrenalina oraz ałlosteryczna aktywacja fosforylazy b przez zwiększony poziom AMP oraz IMP. Ten ostatni mechanizm odgrywa pewną rolę jedynie w czasie intensywnych wysiłków, a więc we włóknach typu II, a zwłaszcza IIX...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból mięśni po wysiłku

  Wytrenowany zawodnik po zakończeniu wysiłku nie odczuwa bolesności mięśni. Jednakże wprowadzenie do programu treningu nowych ćwiczeń (zwłaszcza tych, w których dominuje praca ekscentryczna) w ciągu 6-12 godzin po wysiłku wywołuje bolesność mięśni. Bolesność ta po wysiłku nasila się, a jej szczyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 216

  praca w formacie txt

Do góry