Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jezus Chrystus

  Zakładanie Kościoła dokonywało się stopniowo. Chrystus tworzył jego istotne elementy przez cały czasswej działalności od chrztu w Jordanie do śmierci na krzyżu.

  Terenem działalności Chrystusa była Galilea i Judea w Palestynie, gdzie głosił Bożą naukę przybywającymdo niego rzeszom ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza pozaźródłowa

  Do badań i opracowań historycznych potrzebne są nie tylko informacje, uzyskane bezpośrednio ze źródełhistorycznych, ale także potoczna i naukowa wiedza historyka, którą kształtują u niego w szczególniejszysposób: krąg kulturalny, w którym się wychował, posiadany przez niego światopogląd i odbyte...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus w źródłach historycznych

  Życie i naukę Jezusa Chrystusa przekazywano od Pięćdziesiątnicy w ustnej proklamacji zbawczego Orędzia Boga. Z czasem spisano ją w księgach, uznawanych za święte i natchnione, a nazwanych Pismem świętym Nowego Testamentu. Chronologicznie najwcześniej, w latach 50-51, powstały Listy św. Pawłado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiozofia i teologia historii

  W dążeniu do uchwycenia sensu dziejów ludzkości uprawia się od czasów starożytnych filozoficzne rozważanianad nimi. Filozofia historii (historiozofia) nie jest łatwą nauką, a niektórzy w ogóle odmawiająjej naukowego charakteru. Ze względu na Kościół jako Lud Boży i uwzględniane kryteria...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ks. prof. dr hab. Marian Banaszak (1926 - 1997)

  Był aktywny, w pełni sił do ostatnich chwil; tryskał dobrocią, młodzieńczym entuzjazmem i pomysłami.Siedemdziesięcioletni ks. Profesor poszedł do szpitala na nieskomplikowaną operację - nikt nie przewidywałkomplikacji... Mija właśnie 6. rocznica jego śmierci, a jakby jeszcze wczoraj schodził po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /6 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS - WYKORZYSTANIE BADAŃ RYNKOWYCH W PUBLIC RELATIONS

  Badanie opinii publicznej ma na celu zdobycie informacji, jaki wizerunek organizacja posiada w danym momencie.Służą temu narzędzia badań marketingowych - ba dania ilościowe i jakościowe. Przeprowadzenie badań lepiej jest zlecićsocjologom lub wyspecjalizowanym agencjom badawczym, gdyż koszty organizowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /4 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - WIZUALNE I NIEWIZUALNE ELEMENTY STOISKA TARGOWEGO

  Umiejscowienie stoiska na terenach targowych powinno być podporządkowane celom, jakie firma chce osiągnąć przezudział w targach. Jeżeli istotne jest dla niej dotarcie do jak największej liczby odbiorców, to stoisko powinno znajdować sięw pobliżu głównych przejść. Jednak lokalizacja na uboczu też ma...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /6 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS - ETYKA W DZIAŁANIACH PUBLIC RELATIONS

  Realizacja zasad public relations w Polsce często jeszcze odbiega w wielu punktach od uznanych na świecie wzorców.Public relations jednak wciąż jest dziedziną młodą, choć prężnie się rozwija. Sprzyja to powstawaniu zjawisk niepożądanych, co wynika często z ignorancji i niezrozumienia podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - KONTAKTY Z MEDIAMI PODCZAS TARGÓW

  Do osób odwiedzających targi należą nie tylko członkowie danej branży, specjaliści i przypadkowi widzowie, ale teżdziennikarze, którzy szukają tutaj wiedzy z interesującej ich dziedziny oraz ciekawych informacji. Dlatego wystawcapowinien wykorzystać tę szansę, by rozpropagować informacje o swojej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /4 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOBBING - ISTOTA LOBBINGU

  Wprowadzenie w Polsce zasad demokracji wywołało konieczność wytworzenia się sposobów form wpływania nainstytucje sprawujące władzę zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Narzędziem, który pozwalarealizować te cele w sposób zorganizowany i zgodny z prawem, jest lobbing. Instytucja ta w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /4 695

  praca w formacie txt

Do góry