Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura

  Jerozolimę i Palestynę zamieszkiwała tylko część Żydów, większość zaś była rozproszona po całymświecie, nosząc nazwę Diaspory. Naród żydowski uległ przez to znacznemu zróżnicowaniu kulturalnemui politycznemu, a nawet religijnemu, choć wyznawał tę samą wiarę w jednego Boga, Jahwe, i należał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie Ducha Świętego

  Zapowiedziane przez Chrystusa, dokonało się w uroczyste Święto żydowskie, zwane Pięćdziesiątnicą,gdy Apostołowie wraz z Maryją, jej krewnymi oraz niektórymi uczniami i pobożnymi niewiastami, trwaliw Wieczerniku na modlitwie. Kolegium Dwunastu, pomniejszone zdradą i tragiczną śmiercią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział historii Kościoła

  Bogate dzieje Kościoła poddaje się systematyzacji według trzech znanych historykom kryteriów:

  1. rzeczowego,

  2. geograficznego,

  3. chronologicznego.

  Według pierwszego kryterium powstaje historia papiestwa,diecezji, kapituł katedralnych, lub innych instytucji, a także historia poszczególnych osób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot historii Kościoła

  Przedmiotem tej nauki jest Kościół Katolicki, założony przez Jezusa Chrystusa na fundamencie Apostołów.Rozwinął się on przez dwa tysiące lat liczebnie i geograficznie, obejmując cały świat, choć w różnymstopniu. Od niego odłączyły się w pewnych momentach dziejowych całe grupy chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Kościoła Katolickiego - EPOKA STAROŻYTNOŚCI 30 - 692

  Kościół, powołany przez Jezusa Chrystusa do istnienia i działania, został ukształtowany przepowiadaniemEwangelii przez Apostołów. Po Zesłaniu Ducha Świętego (ok. 30) wyszedł ze swej kolebki w Jerozolimiei objął przede wszystkim ówczesne cesarstwo rzymskie z jego kulturą helleńską. Przez naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel historii Kościoła

  Jest nim naukowe przedstawienie dziejów Kościoła w eklezjologicznym, a nie jedynie w strukturalnymujęciu. Chronologicznie są to dzieje od zesłania Ducha Świętego na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (inauguracja Kościoła) aż do czasów współczesnych. Treściowo obejmują one wewnętrzne i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKA GORLIWOŚĆ

  Życie i działalność Jezusa Chrystusa, omawiane szczegółowo w biblistyce, interesują historię Kościoła otyle, o ile jest On jego Założycielem.

  Z Chrystusowego ustanowienia stało się Kolegium Dwunastu Apostołów bezpośrednio odpowiedzialnymza rozwój Kościoła. Nazwa Apostołowie, utworzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda historyczna

  Naukowe opracowanie dziejów Kościoła wymaga najpierw ustalenia samych faktów (faktografia), następniewyjaśnienia ich przyczyn (genetyzm) i ukazania skutków (pragmatyzm). W całości pozwala toodtworzyć obraz procesu dziejowego Kościoła.

  Każdy historyk musi posłużyć się metodą naukową. Historyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEROZOLIMA

  Biblijne Jeruzalem stało się miejscem ukrzyżowania Chrystusa i zesłania Ducha Świętego, ale już wcześniej,od kilku wieków, było centrum religii mojżeszowej, stolicą Ludu Bożego Starego Testamentu iośrodkiem kultury żydowskiej. W Jerozolimie działał pierwszy Kościół lokalny i odbył się tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm i obiektywizm

  Minionych wydarzeń nie widzi historyk w bezpośrednim oglądaniu, ale poznaje pośrednio przez zachowaneinformacje (źródła historyczne), zwłaszcza pisane. Wymagają one stwierdzenia ich autentyczności iwiarogodności, do czego potrzebny jest naukowy krytycyzm.

  Pozwala on się przekonać, że w źródłachnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt

Do góry