Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Spór antiocheński

  Dekret soborowy rozwiązał w Antiochii jeden problem. Pozostał drugi: czy nawróceni Żydzi są zobowiązanido ścisłego przestrzegania prawa mojżeszowego, w którym mieścił się zakaz kontaktów obrzezanychz nieobrzezanymi. Pytanie stało się palące, gdy Piotr przybył do Kościoła antiocheńskiego po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Jakub, zwany Młodszym

  Prowadził surowe życie ascetyczne, wiernie zachowywałprawo mojżeszowe i żydowską tradycję, za co zyskał miano Sprawiedliwego. Uznany przez Pawłaza filar Kościoła wraz z Piotrem, cieszył się autorytetem nie tylko w Jerozolimie, lecz również w innychKościołach lokalnych, do których skierował list...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł w Rzymie i Hiszpanii

  W liście do Kościoła rzymskiego wspomniał Paweł, że kilkakrotnie pragnął do niego przybyć, lecz napotkałna przeszkody. Zapowiedział jednak ostatecznie swoje przybycie w drodze do Hiszpanii. Kościółrzymski znał dość dobrze z relacji tamtejszych chrześcijan, których spotykał w swoich podróżach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga i trzecia podróż Pawłowa

  W latach 50-52 odbył Paweł drugą podróż misyjną w towarzystwie Sylasa. Później dołączyli do nich,Tymoteusz i Łukasz. Dzięki temu mógł Łukasz z autopsji opisać ją w Dziejach Apostolskich.

  Podróż podjęto z Antiochii, odwiedzono założone poprzednio Kościoły lokalne w Syrii i Cylicji, podjętomisje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Etiopczyk

  Prozelita, wysoki urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, został także nawrócony przez diakonaFilipa. Wracał on z pielgrzymki do Jerozolimy i spotkał Filipa na drodze do Gazy. Chrzest odbył sięszybko, po krótkiej katechezie o Jezusie, gdy diakon upewnił się, że Etiopczyk zna Pisma Starego Testamentui...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Starsi (gr. presbiteroi)

  Byli trzecią funkcją w Kościele jerozolimskim. Ustanowieni niewątpliwie na wzór starszych w Sanhedrynie i synagogach, byli pomocnikami Apostołów, szczególnie w kierowaniu wspólnotą.Tworzyli kolegium, zwane później prezbiterium, którego przełożonym w Jerozolimie został Jakub.Posługiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Szaweł z Tarsu

  Był świadkiem kamienowania, a potem wziął udział w prześladowaniu Kościoła, rozpętanym po śmierci Szczepana. Uzyskał od arcykapłana upoważnienie do przełożonych synagog w Damaszku,by mógł więzić tamtejszych wyznawców Jezusa i przyprowadzić ich do Jerozolimy na sąd. Doznał jednak nagłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Samaria

  Została nawrócona przede wszystkim dzięki diakonowi Filipowi, który w głoszeniu Ewangeliidoszedł aż do Cezarei.

  Samarytanie, stanowiąc od kilku wieków mieszaninę miejscowej ludności izraelskiej z kolonistami babilońskimi,wyznawali synkretyzm religijny z zachowaniem monoteizmu. Stali jednak w opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Szymon, zwany Magiem

  Ochrzczony przez Filipa, zjawił się u Piotra i pragnął za pieniądze nabyć mocudzielania Ducha Świętego, przez co stałby się biskupem Samarii. Zdemaskowany przez Apostoła, któryzagroził mu karą Bożą za chęć kupienia daru Bożego, wyraził skruchę, ale nie przestał uprawiać sztuczekmagicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Prozelici

  Prozelitami zwano pogan przyjmujących judaizm. Jeżeli wyznając wiarę w Jahwe, poddali się obrzezaniui zachowywali prawo mojżeszowe, byli prozelitami Sprawiedliwości, w odróżnieniu od prozelitów Bramy, zwanych także bojącymi się Boga, którzy wyznawali tylko monoteizm żydowski.Diaspora, przez swoje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt

Do góry