Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Aleksandria - Egipt

  Z stolicy prowincji, będącej centrum życia kulturalnego i gospodarczego oraz drugim co do wielkościmiastem cesarstwa, rozchodziło się chrześcijaństwo po Egipcie i sąsiednich krajach. Tradycja kościelna zIV wieku przypisuje Markowi Ewangeliście, uczniowi Piotra Apostoła, założenie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNE UMOCNIENIE (140 – 260)

  Entuzjazm wiary był motorem misyjnej działalności Kościoła w II i III wieku. Wspomagany eschatologicznymoczekiwaniem na Paruzją i owocny liczebnym rozwojem chrześcijan, wymagał intelektualnegopogłębienia w zetknięciu z rozwiniętą myślą filozoficzną antycznego świata.

  Wymagał też obrony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność i pobożność w Kościele Ojców Apostolskich

  Modlitwa, której Pan Jezus nadał czołowe miejsce w życiu religijnym, wzbogaca się teraz o nowekształty i treść. Kieruje się ją do Boga Ojca z prośbami, zawartymi w Ojcze nasz, ale także z dziękczynieniemza nowe życie. Biskup Polikarp radośnie dziękował Ojcu Jezusa Chrystusa za łaskę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Satornil

  Według Satornila, Bóg Ojciec jest Stwórcą aniołów, mocy i eonów najwyższego świata, natomiast siedemeonów niższego rzędu, pod kierownictwem jednego z nich, nazwanego w Starym Testamencie Jahwe,stworzyło świat widzialny i złączyło człowieka z materią. Jezus, eon najwyższego rzędu, zesłanyprzez Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syryjski

  Gnostycyzm stanowi wczesne stadium rozwoju tego ruchu religijnego w II wieku. Jego źródło istniało w Antiochii, gdzie działali Menander i Satornil.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnostycyzm

  Głosił pełne poznanie tajemnicy Boga i zła, świata i człowieka na podstawie objawienia,które otrzymuje się z góry. W takiej dążności religijnej, wcześniejszej niż chrześcijaństwo, nie widziałKościół niebezpieczeństwa dla siebie i sam utworzył własną gnozę (teologię). Gnostycyzmem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwociny błędów

  Chrześcijaństwo przyjmowali w większości ludzie dorośli, o świadomości i wiedzy ukształtowanej bądźprzez mozaizm i kulturę żydowską, bądź przez politeizm i kulturę helleńską. Wprowadzenie nawet dłuższegoprzygotowania do chrztu, z wyjaśnianiem symbolu wiary, nie usuwało niebezpieczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elkazaici

  Mieli mało chrześcijańskich elementów w swojej nauce. Ich powstanie łączy się z osobą Elkazai,który żył w początkach II wieku na pograniczu syryjsko-partyjskim. W następnym stuleciu zdobyliznaczną liczbę zwolenników na obszarze od Eufratu do Tygrysu, a nawet w Palestynie. Źródłem ich nauki,jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Klemens

  Uczeń Pawła Apostoła i trzeci następca Piotra na stolicy biskupiej rzymskiej, napisał (ok.95/100), w imieniu swojego Kościoła lokalnego, długi list do Kościoła korynckiego z powodu usunięcia tam wypróbowanego biskupa. List ten stanowi nieocenione źródło do określenia roli hierarchii w Kościelei daje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Ignacy Antiocheński

  Według Hieronima jako biskup trzeci następca Piotra w Antiochii, męczennik wczasach Trajana, napisał (ok. 110) siedem listów do Kościołów lokalnych w Efezie, Magnezji, Tralles, Filadelfii, Smyrnie, Rzymie i osobny list do smyrneńskiego biskupa Polikarpa. Pisał je w drodze do Rzymu, gdzie miał być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry