Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Syria i Azja Mniejsza

  Dla tych krajów centrum misji i katechezy była nadal Antiochia. Jej szkoła katechetyczna stała się znanadopiero przy końcu III wieku, ale o silnym oddziaływaniu tamtejszej myśli chrześcijańskiej świadcząpisma biskupa antiocheńskiego. Teofila, powstałe po 180 roku, i biskupa Serapiona Geminosa (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zorganizowane życie kościelne w Kościele Ojców Apostolskich

  W strukturze Kościołów lokalnych pojawiły się nowe elementy. Chociaż nadal podkreśla się samoistnośćkażdego Kościoła lokalnego, coraz częściej wskazuje się na jedność wspólnoty chrześcijańskiej. Wyrazemtego jest zachowywanie jednego Kościoła lokalnego, nawet gdy miasta są rozległe.Za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menander

  Pochodził z Samarii, był uczniem Szymona Maga, w którym autorzy chrześcijańscy widzieliojca gnostycyzmu. W Antiochii działał między 70 a 100 r. i głosił o sobie, że reprezentuje świat niewidzialnycheonów. W powołaniu się na tajemną wiedzę uprawiał magię, czym zyskiwał zwolenników.Należał do nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka północno - zachodnia

  Kraj ten mógł otrzymać początki chrześcijaństwa z Jerozolimy przez Egipt, ale zachowane przekazy źródłowemówią o misyjnej działalności z Rzymu. Istnienie rozwiniętego chrześcijaństwa poświadczają z180 r. akta męczenników z Scillium, którzy posługiwali się Listami św. Pawła w łacińskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość odpowiedzialności w Kościele Ojców Apostolskich - prymat rzymski

  Kościół lokalny rzymski czuje się odpowiedzialny za Kościół w Koryncie. Klemens Rzymski pouczając inapominając chrześcijan korynckich, nie wysuwa siebie, ale posługuje się autorytetem swego Kościoła.Niemniej i on sam cieszy się w Koryncie i innych Kościołach lokalnych szczególnym autorytetem, oczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa Zachodnia

  Rzym przyciągał uczonych chrześcijan ze Wschodu: Abercjusza, Hegezypa, Ireneusza, Justyna, Marcjona,Polikarpa, Tacjana i Walentyna. Jedni podróżują, żeby w Kościele rzymskim poznać niesfałszowanąnaukę, inni, by znaleźć uznanie dla swoich poglądów lub łagodzić nieporozumienia. Justyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Celsusa

  Celsus, uczony przedstawiciel filozofii platońskiej w II wieku, zajął się chrześcijaństwem z filozoficznegopunktu widzenia i przez to stał się jego pierwszym groźnym przeciwnikiem intelektualnym. W antychrześcijańskim traktacie polemicznym Słowo Prawdy (ok. 178), do którego napisania przygotował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROGIE PISMA I EDYKTY

  Pisma przeciwko chrześcijanom zaczęły powstawać, gdy lokalne wybuchy nienawiści pogan wyciągnęłyna światło dzienne ruch chrześcijański. Pierwszy ślad wrogich wystąpień w literaturze znajdujemy u Tacyta,który ironicznie wypowiada się o obrzydliwych zabobonach i wykroczeniach chrześcijan, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNA I KATECHETYCZNA DZIAŁALNOŚĆ

  Do trzech najważniejszych ośrodków kościelnych z poprzedniego okresu, Jerozolimy, Antiochii i Rzymu,doszły nowe, w Egipcie, Azji Mniejszej, Afryce północnej i na Zachodzie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowy i satyry

  Marek Korneliusz Fronton (ok. 100 - ok. 175), retor rzymski, nauczyciel i przyjaciel cesarza Marka Aureliusza,wygłosił publicznie mowę antychrześcijańską, którą następnie rozpowszechniano na piśmie.Myląc chrześcijan z gnostykami, wyśmiewa ich i powtarza zarzuty, które lud pogański wymyślił:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 902

  praca w formacie txt

Do góry