Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  System immunologiczny związany ze skórą - SALT

  Terminem SALT (ang. skin-associated łymphatic tissue) określa się system immunologiczny związany ze skórą. W skład tego systemu wchodzi naskórek oraz skóra właściwa, a podstawowymi komórkami o właściwościach immunologicznych są w nich keratynocyty, komórki Langerhansa, limfocyty i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ dopełniacza i neutrofile

  Układ dopełniacza to układ około 30 białek (głównie enzymów), stanowiący składnik odporności nieswoistej, lecz ściśle kooperujący z elementami odpowiedzi swoistej. Nazwa „układ dopełniacza” pochodzi od właściwości tego układu, stanowi on bowiem uzupełnienie dla funkcji przeciwciał. Głównym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grasica

  Rola W grasicy znajdują się komórki nabłonkowe, makrofagi i komórki dendry-tyczne, na których występują w dużej ilości cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Komórki te łączą się między sobą wypustkami. W otoczeniu komórek nabłonkowych znajdują się limfocyty pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

  Przyczyną 50% wszystkich zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, wśród których czołowe miejsce zajmuje choroba niedokrwienna serca. Polega ona na niedostatecznym zaopatrzeniu mięśnia sercowego w tlen, najczęściej z powodu zwężenia tętnic wieńcowych (zaopatrujących serce w krew), przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /11 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOLNOŚĆ W WYSIŁKACH DŁUGOTRWAŁYCH

  Trudno jednoznacznie ustalić granicę czasu, po przekroczeniu której wysiłek należy traktować jako długotrwały. W poprzednim podrozdziale przedstawiono wydolność człowieka w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej, których czas trwania mierzymy w sekundach lub minutach. Umownie przyjmuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W ZAPOBIEGANIU I LECZENIU OTYŁOŚCI

  Mała aktywność ruchowa per se rzadko bywa pierwotną przyczyną otyłości, chociaż sprzyja jej rozwojowi. Rzadko też zwiększenie aktywności ruchowej może być jedynym sposobem efektywnej redukcji nadwagi dużego stopnia. Regularne wykonywanie wysiłków (trening fizyczny) jest jednak ważnym uzupełnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /6 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinetyka konsumpcji tlenu

  Zwiększenie intensywności wysiłku wymaga szybkiego dostosowania tempa resyntezy ATP do szybkości jego zużycia w mięśniach. W tym celu prawie jednocześnie aktywowane są trzy główne procesy energetyczne: reakcja kinazy kreatynowej, glikoliza beztlenowa oraz fosforylacja oksydacyjna. W wyniku aktywacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A OSTEOPOROZA

  Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się zmniejszeniem masy kości i niekorzystnymi zmianami mikrostruktury tkanki kostnej, co prowadzi do osłabienia tej tkanki, a w konsekwencji zwiększa ryzyko złamań. Występuje ona najczęściej u kobiet po menopauzie, ale stwierdza się ją również u 15-20%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening a wydolność w wysiłkach długotrwałych

  W wyniku treningu wytrzymałościowego dochodzi do usprawnienia wielu ogniw warunkujących maksymalny pobór tlenu (patrz podrozdział „Czynniki warunkujące V02max”), a więc produkcji ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej.

  Zwiększa się sprawność układu oddechowego. Płuca sportowca są w stanie wentylować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZASADY „TRENINGU ZDROWOTNEGO"

  Celem treningu zdrowotnego jest kształtowanie sprawności ruchowej, a zwłaszcza jej cech związanych ze stanem zdrowia (tab. 15.1), zapobieganie chorobom cywilizacyjnym i wspomaganie leczenia tych chorób. Podobnie jak w treningu sjDortowym, w treningu zdrowotnym podstawową zasadą jest systematyczność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 757

  praca w formacie txt

Do góry