Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Montanizm

  Zwany początkowo herezją Frygijczyków, bo powstał jako ruch religijny (ok. 150) we Frygii, od IV wiekunoszący imię najwybitniejszego swego propagatora i organizatora, Montana, stanowił silne zagrożeniedla Kościoła eksplozją fałszywego profetyzmu, egzaltacji dla dziewictwa i męczeństwa. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA KOŚCIOŁA

  Tertulian pisał, że krew męczenników jest siejbą chrześcijan, ale Kościół bronił się i zwyciężał nie tylkobohaterską postawą wielu chrześcijan. Starano się także przez apologie odpierać uprzedzenia i wrogośćludności pogańskiej oraz oskarżenia urzędników i decyzje cesarskie.

  Apologie w II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpowszechniony gnostycyzm

  Jak przez montanizm wzmocniła się struktura hierarchiczna Kościoła, tak w walce z gnostycyzmemukształtowały się normy doktrynalne i instytucje prawowierności Kościoła. Walka była szczególnie trudna,odkąd ruch gnostycki z II wieku przekształcił się w systemy.

  Bazylides (zm. 145), z pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci greccy

  Za najstarszą apologie, niestety, nie zachowaną, uważa się pismo Kwadratusa z Aten, skierowane docesarza Hadriana podczas jego pobytu (124-125) w stolicy Hellady.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcjonizm

  Marcjon (zm. ok. 160), syn biskupa z Sinope w Foncie, właściciel przedsiębiorstwa żeglugowego, człowieksilnej woli i organizacyjnych uzdolnień, stworzył system religijny, który tylko częściowo łączył sięz gnostycyzmem. Wykluczony z Kościoła w Sinope za fałszywą interpretację nauki św. Pawła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci greccy

  Za najstarszą apologie, niestety, nie zachowaną, uważa się pismo Kwadratusa z Aten, skierowane docesarza Hadriana podczas jego pobytu (124-125) w stolicy Hellady.

  Arystydes, chrześcijański filozof ateński, co dopiero nawrócony, napisał apologie za cesarza AntoninaPiusa, w której starał się wykazać, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Nauka i nowy Kościół, ukształtowane przez Maniego (216-276) w Persji miały cechy synkretyzmu religijnego.Twórca pochodził z rodziny, spokrewnionej z perskim rodem książęcym Arsakidów i znał tradycjonalnąreligię swego kraju, mazdeizm, a także braminizm i buddyzm oraz judaizm i marcjonizm, leczprzez ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczeństwo synkretyzmu religijnego

  Cesarz Karakalla (211-217), tak nazywany od ulubionego płaszcza caracalla, a rzeczywiście noszącyimiona Marek Aureliusz Antonin, syn Septymiusza Sewera, dał się pochłonąć sprawom wojskowym izostawił rządy matce Julii Domnie, co niewątpliwie miało wpływ na ogłoszenie po objęciu tronu ogólnejamnestii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogość Antoninów

  Do dynastii Antoninów zalicza się władców od Nerwy do Kommodusa, powołanych na tron cesarskiprzez adopcję, jednak w ścisłym znaczeniu Antoninami byli, Antonin Pius (138-161), Marek Aureliusz(161-180) i Kommodus (180-192). Za ich panowania nadal zdarzały się tumulty przeciwko chrześcijanom,których procesy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt Septymiusza Sewera

  Korzystniejsze zmiany nastąpiły w pierwszej połowie III wieku, kiedy częściej stosuje się pokojową koegzystencjępogan i chrześcijan, a pozytywne odnoszenie się do Kościoła przeważa nad falami prześladowań,które tylko dwa razy groźnie się wzmogły za cesarzy Septymiusza Sewera i Maksymina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt

Do góry