Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teologowie aleksandryjscy

  Szkole aleksandryjskiej przyniósł sławę Klemens (ok. 150-215), zwany Aleksandryjskim. Został chrześcijaninemjako dorosły człowiek, wykształcony w naukach świeckich. Niezależnie od Pantena prowadziłnauczanie w Aleksandrii, do prześladowania za Septymiusza Sewera, a ok. 202 r. udał się do Azji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /8 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność chrztu heretyków

  Ważność chrztu stała się problemem w III wieku, gdy do Kościoła katolickiego zaczęli zgłaszać się ludzie,ochrzczeni przez heretyków lub schizmatyków. Zastanawiano się, czy są oni ważnie ochrzczeni, czynie należy powtórzyć chrztu. Za powtórnym udzieleniem chrztu opowiedział się Tertulian w piśmie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

  W III wieku dokonuje się znaczny rozwój instytucjonalnych form Kościoła. Rozmachu nabrało jego życiesynodalne, które stało się więzią między Kościołami lokalnymi, teraz nieco bardziej niż dawniej zróżnicowanymi.Ich jedność wzmocniła się przez powstanie na Wschodzie prowincji kościelnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia wielkanocna

  Wielkanoc (Pascha) od początku Kościoła zajmowała centralne miejsce w jego życiu liturgicznym. W IIi III wieku rozbudowano wszakże liturgię przed i po tym święcie oraz związano z Paschą udzielaniechrztu. Teologicznie łączono z nią najważniejsze prawdy wiary o zbawieniu człowieka przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchianizm

  Kościół bronił przeciw poganom i gnostykom oraz wyjaśniał wiarę w jednego Boga, Ojca Jezusa Chrystusa.W podkreślaniu monoteizmu zostawiono na uboczu określenie relacji między Ojcem i Synem iDuchem. Apologeta Teofil nazwał tę tajemniczą rzeczywistość Trójcą, ale nie dał wyjaśnienia terminuani próby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci łacińscy

  Apologeci w zachodniej części cesarstwa, piszący po łacinie, to przede wszystkim dwaj uczeni afrykańscy,Minucjusz Feliks i Tertulian.

  Minucjusz Feliks, rzymski adwokat, pochodzący z Afryki, w swoim dialogu, napisanym po 197 roku,bronił chrześcijaństwa przed atakami pogan intelektualistów, może na skutek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie apologii

  Czy apologie spełniły swoje zadanie? Może miały jakiś wpływ na 40-letni pokój dla Kościoła po 260 r.,ale nie przyniosły równouprawnienia chrześcijaństwa z pogaństwem. Jeżeli też nie zdołały przekonaćpogan do nowej religii, to chrześcijanom tlały pewność, że oni także są autentycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykty prześladowcze

  Prześladowanie chrześcijan wybuchło na nowo, gdy cesarzem został oficer trackiego pochodzenia, Maksymin(235-238). Nie ogłoszono go jeszcze powszechnym edyktem dla całego cesarstwa. Przyczynąprześladowania była brutalność cesarza, którą okazywał w ogóle obywatelom rzymskim i skierował takżeprzeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROGIE DOKTRYNY

  Kościół lepiej zrozumiał siebie i wewnętrznie umocnił się w tym okresie przez polemikę z pisarzami pogańskimii zarzutami ludności pogańskiej. To samo osiągnął, rozprawiając się z błędami doktrynalnymi,które powstały na Wschodzie. Starały się one radykalnie rozwiązać problemy nurtujące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prześladowca Walerian

  Wzmocnienie Kościoła stało się widoczne za cesarza Waleriana, kiedy to chrześcijanie stali się mężniejsiniż za Decjusza. Zanim doszło do ogólnego i krwawego prześladowania, były wcześniejsze, lokalne wystąpienia pogan przeciw chrześcijanom za cesarza Gallusa (251-253), gdy zarządził błagalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 858

  praca w formacie txt

Do góry