Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Więź Kościołów lokalnych

  Synody, częste w tym okresie, są najbardziej dostrzegalnym wyrazem tej więzi. Biskupi pewnego regionuzbierają się, gdy trzeba radzić o ważnych sprawach, jak święcenie Wielkanocy czy błędy montanizmu.Wspólne obrady nie odbywają się wyłącznie w granicach jednej prowincji państwowej. Na synodzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o Wielkanoc

  Dotyczy on czasu jej obchodzenia, ale także rodzaju i czasu trwania postu, z nią łączonego. Pierwszewzmianki o konflikcie pochodzą już z 120 r. ale stał się on poważnym zatargiem w Rzymie za biskupaWiktora (189-199), gdy kapłan Blastor chciał wprowadzić praktykę kwartodecymanów. Wiktor nie tylkojej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymacjalne stanowisko Rzymu

  Kościół rzymski posiadał wpływ na sprawy i wydarzenia nie tylko Italii, ale całego chrześcijaństwa, cieszyłsię także szczególnym poważaniem w Kościele powszechnym. Gdy Ireneusz z Lyonu wskazywałprzeciw gnostycyzmowi na tradycję jako kryterium prawdziwej nauki, przypisał Rzymowi specjalne znaczeniew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE NAUKI KOŚCIELNEJ - TEOLOGIA

  Troska o zrozumienie wszelkich prawd Objawienia była udziałem wszystkich chrześcijan. W tym okresiedyskutują o sprawach religijnych wszyscy i wszędzie. Jest to potrzebą życia chrześcijańskiego i obronąprzed błędami. Odczuwano jednak potrzebę pouczania wspólnoty przez biskupów i kapłanów, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia eucharystyczna

  W obrzędach Eucharystii występują w Kościołach lokalnych podobieństwa, ale też znaczne różnice, cosprawia, że na Zachodzie można mówić o liturgii eucharystycznej rzymskiej, północno-włoskiej (mediolańskiej),afrykańskiej i galijskiej. Najszczegółowiej opisał ją Hipolit w Tradycji Apostolskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi, kler i majątek kościelny

  Stanowisko Cypriana ukazuje silne poczucie odpowiedzialności biskupa za swój Kościół lokalny i świadomośćwagi jego urzędu, który wprawdzie w tym okresie pozostaje wewnętrznie nie zmieniony, podobniejak urzędy kapłanów i diakonów, ale dokonuje się wyraźniejsze ich rozgraniczenie, rozszerzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /6 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ireneusz i teologowie zachodni

  Ireneusz z Lyonu (ok. 120-200), pochodził ze Smyrny w Azji Mniejszej, był kapłanem, potem biskupemw Lyonie. Ogłoszony świętym i Ojcem Kościoła, przysłużył się nauce chrześcijańskiej bogatą twórczościąw języku greckim. Zachowały się, niestety, tylko dwa dzieła: Zdemaskowanie i zbicie fałszywej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /7 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBOGACENIE LITURGICZNE

  Dawna autonomia Kościołów lokalnych powodowała powstanie różnych tradycji, widocznych teraz wsporze o czas świętowania Wielkanocy i chrzest heretyków. Silniejszy wszakże był nurt, zmierzający doupodobnienia obrzędów.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły katechetyczne

  Rozwój nauki chrześcijańskiej w III wieku, dzięki szkołom katechetycznym, dał pierwsze systematyczneopracowanie teologii. Sprzyjającą okolicznością była także ówczesna odnowa filozofii greckiej, którejwybitnym przedstawicielem wśród pogan stał się Plotyn (ok. 205 - ok. 269). Z tej filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest - katechumenat

  Chrzest udzielany jest nadal zasadniczo dorosłym, choć Orygenes i Hipolit potwierdzają praktykę chrztudzieci. U dorosłych ścierały się dwie tendencje. Jedna zmierzała do przyjmowania chrztu jak najwcześniej,druga skłaniała do odkładania go na ostatnie chwile życia, by umrzeć wstanie pełnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 222

  praca w formacie txt

Do góry