Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tertulianizm, schizmy

  Tertulianizm powstał pod wpływem montanizmu, gdy Tertulian opublikował pismo O wstydliwości. Rygorystycznieodmawiał Kościołowi prawa do odpuszczania ciężkich grzechów, zaliczając do nich bałwochwalstwo,morderstwo i cudzołóstwo.

  Spór rzymski na temat pokuty wywołał kapłan Hipolit, ale bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewolnicy

  Miłość bliźniego i sformułowana przez Pawła Apostoła zasada równości braterskiej nakazywała zająć sięlosem niewolników, natomiast nie wysuwała problemu zniesienia niewolnictwa.

  W Kościele uznawano niewolników i niewolnice za pełnowartościowych braci i siostry, dawano im dostęp do wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODLITWA, POBOŻNOŚĆ, CARITAS CHRISTIANA

  Życie religijne chrześcijan, dostrzegalne na zewnątrz w modlitwie liturgicznej i prywatnej, w uczynkachpobożnych, a przede wszystkim w miłości bliźniego, było najsilniejszą więzią między nimi samymi i najskuteczniejszymśrodkiem oddziaływania na pogan, jeżeli ci nie ulegli uprzedzeniom i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogaci

  Bogactwo i ubóstwo, własność i praca, stanowiły społeczne zagadnienie Kościoła, który starał się je rozwiązaćteoretycznie i praktycznie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego, bogactwo nie wyklucza odKrólestwa Niebieskiego, chrześcijanin jednak nie może stać się niewolnikiem swych majętności, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa liturgiczna i prywatna

  Zajmująca naczelne miejsce w życiu Kościoła modlitwa uzyskała w III wieku teologiczną refleksję, którauwzględniała jej liturgiczne formy i wskazywała na praktyczne konsekwencje.

  Teologowie aleksandryjscy, Klemens i Orygenes, pisali o istocie i obowiązku modlitwy, która łączychrześcijanina z Bogiem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA, ŚWIĘTOŚĆ I POKUTA

  Asceza jako nazwa została przejęta z kultury helleńskiej i wprowadzona do terminologii chrześcijańskiejprzez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, a oznaczała w Kościele pierwotnym naśladowanie życiaChrystusa i wyrażała się w realizowaniu ewangelicznych rad i błogosławieństw, w zachowywaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność eklezjologiczna, chrzcielna, męczeńska

  Pobożność chrześcijańska, kształtowana modlitwą wspólną i prywatną, została ukierunkowana przez refleksjęteologów i praktykę życia na pobożność eklezjologiczną, chrzcielną i męczeńską.

  Pobożność eklezjologiczna opierała się na symbolu Kościoła - Matki. Chrześcijanie z Lyonu jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asceci i małżonkowie

  Asceci, ludzie bezżenni, pozostawali na ogół w swoich rodzinach, czasem jednak wędrując, oddawali siędziałalności misyjnej. Dziewice cieszyły się we wspólnotach chrześcijańskich wielkim poważaniem. WIII wieku propagują ascetyzm liczne pisma, próbuje się też ująć ten ruch w formy organizacyjne, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek tajemnicy

  Pierwsze elementy tego obowiązku, zwanego przez historyków od XVIII wieku po łacinie disciplina arcani,występują w III wieku. Piszą o nim Hipolit Rzymski i Minucjusz Feliks. Tajemnica obowiązywałaco do najważniejszych obrzędów i tekstów liturgicznych, przede wszystkim chrztu, Eucharystii, symboluwiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki sztuki sakralnej

  W najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa nie tworzono własnych dzieł sztuki, nie tylko ze względuna niesprzyjające warunki zewnętrzne, lecz również z wewnętrznej niechęci, gdyż w Starym Testamencieistniał wyraźny zakaz obrazów (Ex 20, 4). Powołuje się na ten zakaz jeszcze Orygenes, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt

Do góry