Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Edykty prześladowcze Dioklecjana

  Cesarz Dioklecjan (284-305), choć był synem wyzwoleńca z Dalmacji, wykazał w rządach wielki talentwładzy, wsparty doświadczeniem, zdobytym na urzędach namiestnika Mezji, konsula i dowódcy przybocznejstraży cesarskiej. Obwołany przez legiony cesarzem, okazywał chrześcijanom tolerancję i zająłsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /10 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Zachodzie

  Italia zyskuje większą ilość Kościołów lokalnych między Neapolem i Rawenną. Na synodzie rzymskimjuż w 251 r. było 60 biskupów, a ich liczba wzrosła wkrótce do co najmniej stu. W prowincji Emilia najstarszyKościół lokalny w Rawennie datuje się na III wiek, a Kościoły w Rimini, Cesena i Bolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancyjny edykt Galeriusza

  Zasadnicza zmiana nastawienia augusta Galeriusza dokonała się podczas poważnej choroby w 310 r. Nałożu śmierci wydał więc (30.04.311 r.) edykt tolerancyjny, zredagowany na jego polecenie, a podpisanyprzez pozostałych władców. Na początku wyjaśniono motywy dotychczasowego postępowania cesarzywobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogańskie państwo

  Nie było ono, razem ze swoimi prawami, uznane przez chrześcijan za siłę wrogą. Wyjątkowy jest poglądHipolita, który widział w nim dzieło szatana, prawdopodobnie z powodu boskiego kultu cesarza. Inni, jakKlemens Aleksandryjski i Orygenes, uznawali za oczywistą lojalność chrześcijan w płaceniu podatków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w kulturze

  Kultura pogańska w III wieku była przez chrześcijan przyjmowana z umiarkowaną rezerwą. Kościół niewystępował przeciwko helleńskiej edukacji i systemowi szkół, nie starał się też o tworzenie własnychszkół, poza katechetycznymi.

  Widział natomiast wielkie niebezpieczeństwo dla obyczajowości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Caritas christiana

  Podczas epidemii lub innych kataklizmów była ona nie tylko postulatem pobożności męczeńskiej. Praktykowaliją świeccy i duchowni wielokroć. Ok. 250 r. gdy w Aleksandrii zapanowała zaraza, chrześcijaniesłużyli wszystkim chorym, natomiast poganie pozostawiali nawet swoich bliskich bez opieki i niegrzebali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowujący posty

  Ascetyczny entuzjazm III wieku przyczynił się do rozpowszechnienia postów w liturgicznym życiu Kościołai prywatnym życiu chrześcijan. Umocniła się praktyka postu w środy i piątki, a w Kościele afrykańskimłączono ją z liturgią eucharystyczną i wspólnymi modlitwami, co dało początek tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc wdów i diakonisek

  Wdowy wysoko ceniono za ich pomoc w działalności charytatywnej i uznawano w Kościołach lokalnychza osobny stan. Przyjmowano do niego kobiety wypróbowane, którym powierzano szczególnie opiekęnad chorymi i wychowanie sierot, a niekiedy troskę o uwięzionych. Do pełnienia tych zadań przyjmowanood II wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci i pokutnicy

  Ideałem, uzasadnionym przez teologów lego okresu, był święty Kościół, którego członkowie żyją dośmierci w łasce chrztu. Choć tego ideału nie było można osiągnąć w pełni, tkwiło w nim zobowiązaniewszystkich chrześcijan do świętości osobistej. Wypadki zaś wykroczeń stawiały przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWOLNICTWO, PAŃSTWO, KULTURA

  Chrześcijaństwo rozwijało się i umacniało wewnętrznie w społeczeństwach zorganizowanych, o wypracowanychod dawna strukturach politycznych i społecznych. Według Tertuliana, chrześcijanie nie żyli nauboczu świata. Uczęszczali na forum, do łaźni, warsztatów, sklepów, targów, miejsc publicznych. Byli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt

Do góry