Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SPOTĘGOWANA WROGOŚĆ - DIOKLECJAN

  Liczbowy wzrost Kościoła, widoczny w każdej części rozległego cesarstwa rzymskiego, niepokoił tych,którzy widzieli upadek jego świetności.

  W okresie 10 lat anarchii przed Dioklecjanem (284-305) utwierdzilisię oni w przekonaniu, że oprócz wrogów zewnętrznych, Persów i barbarzyńców, chrześcijanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki - ZWYCIĘSKIE ZMAGANIA (260 - 525)

  Czterdziestoletni pokój dla chrześcijaństwa przed prześladowaniem Dioklecjana pomógł rozwinąć iutrwalić misyjne osiągnięcia Kościoła. Niespodziany wybuch prześladowania za Dioklecjana, poprzedzonywrogim piśmiennictwem antychrześcijańskim, rozpoczął dwudziestoletnie śmiertelne zmaganie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogość intelektualna

  Neoplatonizm starał się zaradzić kryzysowi filozoficznemu i religijnemu w cesarstwie rzymskim III wieku.Propagował go w Aleksandrii już Ammonios Sakkas (zm. ok. 242) a w system ujął działający wRzymie Plotyn (205-270), który obdarzony rozległą wiedzą, głębią myśli i swoistym ascetyzmem, starałsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY POKÓJ I MISYJNY ROZWÓJ

  Dłuższy okres tzw. pierwszego pokoju dla Kościoła (260-303) bardzo ułatwił mu prowadzenie misji iprzyniósł jego socjologiczny i geograficzny rozwój. Kościół ogarnął teraz wszystkie warstwy społeczne iumocnił się w basenie Morza Śródziemnego, sięgając do najdalszych prowincji cesarstwa rzymskiego na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonik Porfiriusz

  Porfiriusz (233-304) stał się jako neoplatonik najgroźniejszym eksponentem tej wrogości. Urodzony kołoTyru, spotkał się w młodości z Orygenesem, ale nie wywołało to u niego życzliwości dla chrześcijaństwa.Po pierwszych naukach w Atenach, przybył w 263 r. do Rzymu, gdzie został uczniem, a potem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt Galiena

  Pokój dla Kościoła rozpoczął się edyktem cesarza Galiena (260-268), który nie mógł kontynuować prześladowaniaswego ojca Waleriana dla zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn państwowych.

  Cesarz polecił (262) zwrócić chrześcijanom miejsca kultu i dał zapewnienie, że nigdy nie będą o nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierokles i inni

  Wywody Porfiriusza znalazły uznanie u wielu wykształconych pogan, którzy zrozumieli z nich, że nie mapomostu między neoplatonizmem a nauką chrześcijańską, dlatego poparli wystąpienie władzy cesarskiejprzeciwko chrześcijanom.

  Sossianus Hierokles, prefekt Egiptu, był jednym z nich, zwalczając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misyjny rozwój

  Rozwój Kościoła wśród wyższych warstw społecznych poświadcza pogański pisarz Porfiriusz (270), gdymówi o bogatych kobietach, które obierając drogę ewangelicznej doskonałości, oddają Kościołowi i biednym całe swe bogactwo. Po rozpoczęciu prześladowania w 303 r. stwierdzono istnienie chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona chrześcijańska

  Zaczęła się już za życia Porfiriusza. Jego wywody zbijali w pismach polemicznych Metody z Olimpu,Euzebiusz z Cezarei i Apolinary z Laodycei. Inni pisarze chrześcijańscy, a także Euzebiusz z Cezarei, wswoich komentarzach do Biblii zwrócili większą uwagę na wyjaśnienie sprzeczności, które wytykał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Wschodzie

  Najwięcej chrześcijan było we wschodniej części cesarstwa, od Cyrenaiki do Bałkanów. Najintensywniejszywzrost liczbowy nastąpił w Egipcie, gdzie Aleksandria nadal rozwijała się jako centrum religijnegożycia i misyjnej działalności Kościoła. Na Aleksandrii wzoruje się chrześcijaństwo, wzrastające...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /7 168

  praca w formacie txt

Do góry