Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Środowisko teologiczne

  Działalność teologów złotego okresu można usystematyzować według szkół i zagadnień naukowych.Szkoły jednak trzeba uwzględnić nie tyle jako instytucje (szkoły katechetyczne), ale raczej jako grupyuczonych, związanych z określonym ośrodkiem teologicznym i stosujących wypracowane w nim metodybadania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór pogan

  Wyrażał się on przede wszystkim w pismach, w których odrzucali chrześcijaństwo jako szkodliwą nowośći bronili własnej, pogańskiej tradycji. Opór ten organizowali intelektualiści, których zawodowej iliterackiej działalności chrześcijańscy władcy na ogół nie ograniczali prawnie, chyba dlatego że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogaństwo Juliana

  Julian, kuzyn cesarza Konstancjusza, długi czas tylko tolerowany, stał się w końcu jego współregentemjako cezar Zachodu. Wezwany (360) na Wschód do walki z Persami, został przez swoje legiony obwołanyaugustem. Kiedy więc wyruszył do Konstantynopola latem 361 r., zamierzał rozprawić się z Konstancj...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystianizacja Żydów

  Nie może chlubić się ona taką skutecznością, jak misja wśród pogan. Z mozaizmu były nawrócenia, alepojedyncze. Wprawdzie Ambroży mówi o wielu ochrzczonych Żydach, lecz zaznacza, że jest to mało naogólną ich liczbę. Jedną z głównych przyczyn było niewątpliwie zamknięcie się Żydów w izolacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm Walensa

  Nagła śmierć Juliana spowodowała chwilowy kryzys władzy państwowej. Krótkie rządy cesarza Jowiana (363-364), przedtem oficera gwardii, przyniosły jednak odwołanie wrogich chrześcijaństwu zarządzeń.Przychylną zaś chrześcijanom politykę rozwinął cesarz Walentynian I (364-375) na Zachodzie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult męczenników

  Zapoczątkowany już w połowie II wieku, jest emanacją powszechnie stosowanego kultu zmarłych. Jego teologiczną podstawę stanowiła pierwotna nauka Kościoła o Chrystusie Pośredniku oraz o wspólnociechrześcijan i potrzebie wzajemnego się wspierania. Męczennik, dla zasług uzyskanych ofiarą z życia,staje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

  Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów zswych krajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogieidee i systemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

  Wydarzenia w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSCY WŁADCY

  Długa była droga Konstantyna Wielkiego od widzenia w 312 r. do. chrztu dopiero przy końcu życia, w 337 r., a jednak nie kto inny, tylko on sprawił, że władza cesarska stała się chrześcijańska. Wszyscy jegonastępcy byli wychowani w chrześcijaństwie i przyjęli wcześniej lub później chrzest, uważali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCE PRZEŚLADOWANIA

  Tolerancja i restytucja według edyktu mediolańskiego usunęły skutki prawne i częściowo materialne dioklecjanowegoprześladowania. Nie udało się wszakże naprawić wszystkich negatywnych następstw, zktórych najbardziej dokuczliwym dla Kościoła i najdłużej trwającym był donatyzm.

  W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Donatyzm - ruch religijny i społeczny

  Nazwany od swego drugiego, bardzo ruchliwego przywódcy, schizmatyckiego biskupa Donata, ruch tenwyrósł z dwóch trudnych wówczas do rozwiązania problemów: 1 jak traktować tych, którzy wedługedyktu Dioklecjana wydali święte księgi chrześcijańskie (zdrajcy, traditores) 2 czy ważny jest sakrament,udzielony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /8 706

  praca w formacie txt

Do góry