Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Misje w cesarstwie

  Najznakomitsze ich skutki dostrzega się w Egipcie, w czym szczególne zasługi położył biskup aleksandryjski Atanazy, stosujący dwie metody misyjnego działania: zakładanie biskupstw w ośrodkach dotądmało schrystianizowanych i osobistą wizytację terenów objętych misją. Przykładem rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /11 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Teodozjusza Wielkiego

  Po Walentynianie augustem Zachodu został jego syn Gracjan (375-383), który po śmierci Walensaprzyjął na współaugusta Wschodu doskonałego wodza Teodozjusza I (379-395). Obaj władcy zgodniepocierali chrześcijaństwo przeciw pogaństwu i zajęli wrogie stanowisko wobec arianizmu. Gracjan przestałużywać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje wśród Germanów

  Germanowie w rzymskich prowincjach nadreńskich znali chrześcijaństwo i mieli kościoły już w II wieku,jak zaświadcza (ok. 180) Ireneusz z Lyonu. W obecnym okresie nawraca się coraz więcej Germanów,będących w służbie cesarskiej. Niektórzy z nich zdobywają zasługi w rozszerzaniu chrześcijaństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triumfalizm Teodozjusza II

  Synowie Teodozjusza, Honoriusz august na Zachodzie, Arkadiusz na Wschodzie, prowadzili nadal jegopolitykę tępienia pogaństwa. Arkadiusz (395-408) odebrał pogańskim kapłanom resztę praw i subwencji,polecił niszczyć pogańskie świątynie także na wsiach.

  Jego syn i następca, cesarz Teodozjusz II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE ZŁOTEGO WIEKU

  Wolność nauczania kościelnego po edykcie mediolańskim, zapotrzebowanie na nie ze względu na masowenawracanie się pogan z różnych warstw społecznych i na różnym poziomie intelektualnym, stanowiłyokoliczności skłaniające Kościół do większego niż dotąd zaangażowania się w teologię. Toczące się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICZNI MISJONARZE

  Wolność religijna od 313 r. ułatwiła Kościołowi spotęgowanie misyjnej działalności wewnątrz i na zewnątrzcesarstwa rzymskiego. Jej rezultat ocenia się jako znakomity. W połowie V wieku znajdowały siępoza chrześcijaństwem tylko nieliczne grupki pogan, zamknięte środowiska żydowskie i część...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność Konstantyna

  Przychylność cesarza do chrześcijaństwa ujawniała się w jego działalności państwowej i religijnej, zastanawiajednak, czy w osobistym życiu był chrześcijaninem. Zarzuca mu się okrutne postępowanie z Licyniuszem,a zwłaszcza z synem Kryspusem i żoną Fausta, których kazał stracić w 326 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie i doktorzy Kościoła

  Teologiczni pisarze tego okresu, odznaczający się prawowierną nauką, świętością życia i uznaniem Kościoła,zostali później określeni jako Ojcowie Kościoła w ścisłym znaczeniu. Niektórych z nich, szczególniezasłużonych dla Kościoła wybitną wiedzą, co nie musi oznaczać oryginalności nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJONARZE - Metody i rezultaty

  Ośrodkami misyjnej działalności są Kościoły lokalne, których biskupi nią kierują. Głównie więc od ichkwalifikacji zależy w tym czasie rozwój misji. Nadal jednak uważano, że misyjne działanie jest obowiązkiemduchownych i laików w równym stopniu, jak świadczą ówczesne kazania Jana Chryzostoma i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezaropapizm Konstancjusza

  Konstantyn II, Konstancjusz i Konstans otrzymali od ojca, przed jego śmiercią, podzielone cesarstwo.Kilka miesięcy później wojskowa rewolta doprowadziła do wymordowania ich męskich krewnych z wyjątkiemkuzynów, Gallusa i Juliana. Dokonano też nowego podziału państwa. Konstantyn II objął Zachódz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 737

  praca w formacie txt

Do góry