Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mechanizmy zabijania drobnoustrojów przez komórki żerne

  Endocytoza Termin endocytoza określa ogólnie zdolność do pobierania materiału zewnętrznego przez komórkę. Endocytoza obejmuje dwa procesy: pinocy-tozę, która polega na pochłanianiu przez komórkę płynów zewnętrznych, i fagocytozę polegającą na pochłanianiu przez komórki dużych cząsteczek, fragmentów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka poszczególnych klas immunoglobuin

  Immunoglobulina G (IgG) jest monomerem, w prawidłowym stanie stanowi około 80% wszystkich immunoglobułin surowicy człowieka. Można wyróżnić 4 podklasy IgG, oznaczone symbolami: IgGl, IgG2, IgG3, IgG4. IgG stanowi główną immunoglobulinę w odpowiedzi wtórnej (powstałej po powtórnym wprowadzeniu tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność swoista w zakażeniach

  Odporność swoista nazywana jest również odpornością nabytą. Rozwój mechanizmów swoistych wymaga dłuższego czasu, ale są one specyficznie ukierunkowane na indywidualne czynniki zakaźne. Biorą w niej udział limfocyty B wytwarzając znajdujące się w płynach ustrojowych rozpuszczalne przeciwciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE ANTYGEN-PRZECIWCIAŁO

  Immunogenność Pełny antygen ma jednocześnie dwie właściwości: immuno-genność i swoistość. Immunogenność to zdolność do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Antygeny posiadające tą cechę nazywa się immunogena-mi. Antygeny, które nie są immunogenne, a mają zdolność reagowania z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /9 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedź immunologiczna na zakażenia bakteryjne

  Mechanizmy odpornościowe w zakażeniach bakteryjnych uzależnione są od sposobu namnażania się bakterii w organizmie gospodarza, a więc od tego, czy ten proces odbywa się zewnątrzkomórkowo, czy też wewnątrzkomórko-wo. Znaczenie ma również budowa ściany komórkowej bakterii i rodzaj wydzielanych toksyn. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPORNOŚĆ PRZECIWZAKAŹNA

  Układ odpornościowy zdrowego człowieka jest zawsze gotowy do walki z zakażeniem. Pomimo tego, że organizm stale ma kontakt z mikroorganizmami i bezustannie narażony jest na zakażenia wywołane wirusami, bakteriami, grzybami i zarażenia wywołane pasożytami, do rozwinięcia się choroby zakaźnej dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaftlaksja

  Natychmiastowa reakcja po powtórnym wniknięciu antygenu do organizmu. Wywołana jest ona uwalnianiem z komórek tucznych przekaźników, takich jak np. histamina, serotonina. Jej gwałtowność może prowadzić do wystąpienia wstrząsu tak silnego, że może spowodować śmierć. Anafilak-sja to jeden z trzech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe

  Uruchomienie odpowiednich reakcji obronnych układu immunologicznego jest uwarunkowane charakterystyczną cechą wirusów, jaką jest ich namnaża-nie się tylko w komórkach organizmu gospodarza. Wirusy należą więc do drobnoustrojów typowo wewnątrzkomórkowych.

  Interferony Jednym z głównych, nieswoistych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność nieswoista w zakażeniach

  Do mechanizmów nieswoistych zalicza się bariery mechaniczne (złuszcza-nie nabłonków, wydzielanie śluzu), chemiczne (enzymy, cytokiny, dopełniacz), mikrobiologiczne (obecność fizjologicznej flory bakteryjnej) i działanie komórek żernych: makrofagów, granulocytów oraz komórek NK. Mechanizmy te działają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZ IMMUNOLOGICZNA

  Odpowiedź immunologiczna oznacza uruchomienie przez organizm mechanizmów obronnych, polegających na rozpoznaniu, eliminacji i niszczeniu czynników inwazyjnych, którymi mogą być mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby), czynniki endogenne, np. komórki nowotworowe, zakażone wirusami własne komórki, egzogenne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 146

  praca w formacie txt

Do góry