Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kanony i nieudany mistycyzm

  Konstantynopol otrzymał pierwszy klasztor ok. 382 r. i szybko szereg następnych. Mnisi nowej stolicycesarstwa odegrali znaczną rolę w wszystkich sporach teologicznych, poczynając od macedonianizmu.Włączali się do nich niekiedy w sposób tumultyczny i stanęli w opozycji nawet do biskupa Jana Chryzostoma,gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antymonastyczne prądy

  Rozwój monastycyzmu interesował pogan, którzy jednak oceniali go według zewnętrznych pozorów.Pogański historyk Zozimos posłużył się zarzutem, często powtarzanym później, że mnisi przez wyrzeczeniesię małżeństwa są bezużyteczni dla ludzkości. Chrześcijańscy cesarze obawiali się nieraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W KOŚCIELE - MONASTYCYZM ZACHODNI

  W Kościele na Zachodzie, życie pustelnicze i klasztorne nie wybuchło z taką intensywnością, jaką miałow Egipcie, Syrii i Palestynie, choć nurt ascetyzmu był tutaj dawny i silny. Klasztory jednak powstają wmniejszej liczbie niż na Wschodzie, są bardziej zróżnicowane w swoim obliczu i posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenesowskie spory

  Orygenes, jeden z największych uczonych w Kościele, wywoływał już za życia entuzjastyczne uznaniedla swej nauki i gwałtowne wobec niej sprzeciwy. W IV wieku aleksandryjska szkoła uważała jego naukęza swe duchowe dziedzictwo, z którego korzystali też najznakomitsi teologowie tego wieku, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afrykańskie klasztory - reguła Augustyna

  Rozwój i wysoką rangę zdobył ascetyzm w Afryce północnej już w III wieku. Biskup kartagiński Cyprian opiekował się nim w szczególniejszy sposób. Ok. 400 r. istniało kilka klasztorów w samej Kartaginie,lecz odbiegały one od koncepcji życia mniszego u świętego Augustyna, biskupa pobliskiej Hippony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cenobityzm Pachomiusza

  Cenobityzm jako nowa forma życia monastycznego rozwijał się równolegle do poprzednich. Jego twórcąbył Pachomiusz, (albo Pakhome, ok. 287-346) pochodzący z Górnej Tebaidy w Egipcie, najpierw anachoreta,który szybko uświadomił sobie, że surowa forma pustelnictwa jest dla niejednego mnicha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchoburstwo

  Wśród oponentów przeciw nauce synodu aleksandryjskiego z 362 roku znajdował się ruchliwy biskup Eustacjusz z Sebaste (ok. 300-377), który cieszył się dużym uznaniem za surowy ascetyzm i działalnośćcharytatywną, choć został na krótko wyłączony z jedności kościelnej za enkratyzm przez Euzebiusza z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE O SYNU BOŻYM (LOGOSIE)

  Jezus Chrystus, utożsamiony w Ewangelii św. Jana z Logosem (Słowem), jest w Biblii nieraz nazwanySynem Bożym. W dociekaniach teologicznych przekonano się, że termin Syn Boży może być różnie wyjaśniany,zwłaszcza gdy w obronie chrześcijańskiego monoteizmu rygorystycznie podkreślano jedność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia neoniceańczyków

  Drugie pokolenie teologów po soborze nicejskim (Niceanum I), zwane z tej racji młodoniceanczykami,zdołało pogłębić i uściślić pojęcia dyskutowane, co pozwoliło na pełniejsze zrozumienie symbolu nicejskiegoi teologiczne uzasadnienie boskości i osobowości Ducha Świętego.

  W tym pokoleniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ariusz - dyskusje aleksandryjskie

  Ariusz, pochodzący z Libii, kapłan w Aleksandrii, uznawał i głosił, ze Bóg sam w sobie jest jedyny, niestworzony i nie zrodzony. W odniesieniu do Boga odrzucał też rozróżnianie innych teologów międzyzrodzeniem a stworzeniem; Posiadał ujmujący sposób postępowania, wysokie wykształcenie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 862

  praca w formacie txt

Do góry