Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chrystologia i nestorianizm

  Zagadnienie Trójcy Świętej było w IV wieku tak dyskutowane, że zajmując się bóstwem Logosa, JezusaChrystusa, na dalszy plan odsuwało relacje między Jego bóstwem a człowieczeństwem. Arianie wyjaśnialijedynie, że Logos przyjął we Wcieleniu tylko ciało, a nie duszę, gdyż pełnił jej funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /8 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euzebiusz z Vercelli - Marcin z Tours

  Ascetyzm rzymski i italski był nie mniej silny niż afrykański. Monastycyzm w Rzymie propagowałświęty Hieronim podczas pobytu w tym mieście (381-384) i przez korespondencję z Palestyny. Niektóreosoby uważały, że zrealizowanie ideałów monastycznego życia jest możliwe tylko na Wschodzie i tamsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ławry i klasztory palestyńskie

  Palestyna posiadała znaczną liczbę anachoretów na Synaju, ale najgłośniejszym stało się ich osiedle,zwane po grecku laura (ławra) w Pharan, na północ od Jerozolimy. Założył ją ok. 330 r. przybyły z Małej Azji pielgrzym Chariton (Ławra św. Charitona), która dała początek innym ławrom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór efeski

  Cesarz wysłał zaproszenie na sobór także do Rzymu i Kartaginy. Papież przyjął je, choć w odpowiedzizaznaczył, że synod rzymski dał już orzeczenie. Cyrylowi powierzył reprezentowanie na soborze wspólnejnauki o Chrystusie, a swoim legatom polecił ściśle z nim współdziałać.

  Sobór otwarto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspa Lérins i Marsylia

  Honorat, z zamożnej rodziny prowansalskiej, razem z przyjacielem Caprasiusem osiadł na wyspie Lerinsjako eremita. W ciągu 20 lat pozyskał wielu uczniów i ustalił dla nich swoistą regułę, opartą na wzorachegipskich. Z klasztoru lerińskiego wyszło w V wieku wielu biskupów, a Honorat został w 428 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi syryjscy - stylici

  Syria ze swoją pustynią Chalkis i górskimi pustkowiami, nawet w okolicy Antiochii, stała się krajempłodnym w pustelnie i klasztory. Może przyczyniły się do tego wpływy monastycyzmu egipskiego, raczejjednak był to wynik silnego autochtonicznego ruchu ascetycznego. Według Historii mnichów istniałytysiące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojednanie z Antiochią

  Obopólna ekskomunika wprowadziła schizmę biskupa antiocheńskiego Jana i około 50 biskupów syryjskich.Chcąc uzasadnić wobec cesarza swoje stanowisko, podkreślali, że uznają jednego Chrystusa, jednegoSyna, jednego Pana i obie natury, zjednoczone w nim bez zmieszania, oraz wyznają, że na podstawietego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - pryscylianizm

  Monastycyzm w Hiszpanii posiada nikła informacje w źródłach historycznych o swoich początkach.Można jednak wnioskować z listu papieża Syrycjusza do biskupa Himeriusa z Tarragony przy końcu IVwieku, że męskie i żeńskie klasztory przynajmniej w prowincji Tarragona były już wówczas normalnymzjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asketikon Bazylego Wielkiego

  Bazyli doceniał u Eustacjusza przykład życia ascetyczno-mniszego, ale potrafił przezwyciężyć skrajne,poglądy eustacjan, głosząc, że ideały dziewictwa i ubóstwa nie są obowiązkiem dla wszystkich chrześcijan.Miał sam doświadczenie w życiu ascetycznym, skupiając po chrzcie (ok. 357) ascetów wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI I SOBORY CHRYSTOLOGICZNE

  Bujny rozkwit życia monastycznego niósł z sobą pewne niebezpieczeństwa, zwłaszcza na Wschodzie.Mnisi, najczęściej zapoznani z teologią tak jak ogół laików, angażowali się w zawiłe spory teologiczne,mniej dla racji naukowych, więcej ze względów ascetycznych. Kolejne dyskusje teologiczne na początku V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt

Do góry