Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Innocenty I i Leon Wielki

  Jako drugi następca Syrycjusza, bezpośredni zaś po Anastazym I, Innocenty (399-402), posiadał rozwiniętąświadomość prymatu rzymskiego, określa jąć siebie jako głowę i wierzchołek (caput et apicem) episkopatuw całym Kościele. Podkreślał, że biskup rzymski jest najwyższą instancją apelacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /9 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY

  Termin duchowny ma swe etymologiczne źródło w nauce Nowego Testamentu o człowieku, posiadającym Ducha Chrystusa i będącym na służbie działającego w Kościele Ducha Świętego. Odnosi się go dospełniających publicznie funkcje sakralne osób, które Orygenes, a po nim Hieronim nazwał klerem, odgreckiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAICY I ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Świeccy chrześcijanie w Antiochii powiedzieli Janowi Chryzostomowi nie jesteśmy mnichami, gdy głosiłim obowiązek życia według Ewangelii. Usłyszeli na to odpowiedź, że ideał doskonałości istnieje jedendla wszystkich ludzi w Kościele. Gorliwi biskupi ubolewali, że pobożność uległa spłyceniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY - Przywileje i wymagania

  Kler zyskał od cesarzy uprzywilejowanie swego stanowiska nie tylko wewnątrz Kościoła, ale także wporównaniu z innymi obywatelami, ze względu na uznanie jego działalności za społecznie ważną. Konstantynuwolnił kler od określonych prawem świadczeń (munera) wobec państwa, aby mógł bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór i święcenia

  Do stanu duchownego powoływano przez wybór całego Kościoła lokalnego, lecz udział w nim świeckichchrześcijan miał różne formy. Ze względu na dużą liczbę wiernych, często mniejszy ich krąg, wybitniejsichrześcijanie, razem z klerem uzgadniali kandydata, zwłaszcza na biskupa, a ogół ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Pelagiusz, mnich z Brytanii, który prowadził przykładne życie, propagował ideały ascetyczne i uprawiałumiejętnie kierownictwo duchowe, opuścił z nie znanych nam przyczyn ojczyznę i przybył do Rzymu(ok. 390). Do grona ludzi, którzy tam poddali się jego duchowemu kierownictwu, przyłączył się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedność Chrystusa i monofizytyzm

  Nowe pokolenie ludzi wznowiło w 446 r. dyskusje chrystologiczne: Domnos biskup antiocheński od 442 roku, Dioskoros biskup aleksandryjski od 444 roku i Flawian biskup konstantynopolitański od 446 roku.

  Eutyches, opat klasztoru z ponad 300 mnichami, był w Konstantynopolu głównym rzecznikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List dogmatyczny i synod „zbójecki”

  Cesarz wyznaczył sobór ponownie w Efezie na l sierpnia 449 roku i zaprosił imiennie wielu biskupów,ale także wsławionego walką z nestorianizmem archimandrytę syryjskiego Barsumasa, któremu wbrewzwyczajowi przyznano prawo do udziału i głosu na soborze.

  Papież Leon Wielki został także zaproszony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chalcedon - sobór i rozłam

  Na protesty Leona Wielkiego i domaganie się prawdziwego soboru odpowiedział cesarz, że patriarchazachodni nie ma mieszać się do spraw Kościoła na Wschodzie. Sytuacja zmieniła się całkowicie, gdyTeodozjusz II niespodziewanie zmarł (28.06.450), Chryzafios został stracony, a Pulcheria i jej mąż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK I ŁASKA BOŻA

  Kościół z zachodniej części cesarstwa uczestniczył małą liczbą swoich biskupów w soborze efeskim ichalcedońskim, na co wpłynęło nie tylko mniejsze nasilenie w nim nestorianizmu i monofizytyzmu orazwielka odległość geograficzna, ale również własne problemy kościelne i teologiczne Zachodu.

  Donatyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry