Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Życie w społeczeństwie

  Kościół nadal nie kwestionował ustroju politycznego cesarstwa ani układu gospodarczego, ani strukturyspołecznej. Dostrzegał natomiast w nich braki i niesprawiedliwości, lecz nie rozważał możliwości zmianna drodze przewrotu.

  Niewolnictwo uważał Augustyn za przeciwne woli Boga, który stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie kulturalne

  Surowe stanowisko Didaskaliów z III wieku, że nie należy czytać ksiąg pogańskich jako obcych chrześcijaninowii diabelskich, a ograniczyć się do lektury Biblii, nie utrzymało się w Kościele już wówczas, atym mniej w obecnym okresie. Bazyli Wielki radził korzystać w kształceniu młodzieży z greckiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka sakralna

  Sztuka służy nadal propagowaniu idei zbawienia, ale występują w niej teraz nowe wątki: doktrynalny inarracyjny. Prawdy wiary i historię biblijną ujmuje się w obrazy. To drugie zjawisko musiało być częste,skoro biskup Asteriusz z Amazji karci bogatych chrześcijan za ozdabianie stroju motywami z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocnienie prymacjalne (1850 - 1914)

  Załamanie się ruchów wolnościowych podczas Wiosny Ludów nie oznaczało końca liberalizmu politycznego.We Włoszech łączył się on z ruchem zjednoczenia kraju w jedno państwo, co doprowadziło doupadku Państwa Kościelnego w jego dawnej formie.

  Tracąc władzę świecką, Pius IX nie utracił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepowiadanie Słowa

  O życiu według Ewangelii nauczał kler powszechnie, ale nie znamy pełnej treści katechezy, choć zachowałosię z tego okresu blisko trzy tysiące kazań. Zachowane teksty pochodzą bowiem zaledwie od około30 autorów, a połowę tych kazań napisali Jan Chryzostom i Augustyn.

  Katechezy i kazania głosili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły lokalne i biskupi

  Według naszego sposobu określania struktury kościelnej, można powiedzieć, że Kościoły lokalne w tymokresie przekształcają się z personalnych w terytorialne. Do określenia terytorium biskupstwa starano sięwykorzystać istniejący podział administracyjny cesarstwa, a częściowo także jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolie i patriarchaty

  Prowincje były w strukturze Kościoła jednostką wyższą od biskupstw. Na Zachodzie przyjęła się dlanich nazwa metropolie, którą w administracji państwowej określano miasto, będące stolicą prowincji.

  Metropolitą nazywano biskupa Kościoła lokalnego w stolicy prowincji. Sobór nicejski i synody IV i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież Zozym i Julian z Eklanum

  Papież Zozym, następca Innocentego, uległ listowym wyjaśnieniom Pelagiusza z dołączonym wyznaniemwiary i prośbie Celestiusza, osobiście przedstawionej, ogłosił więc rehabilitację obydwóch, jeżeli w ciągudwóch miesięcy ich przeciwnicy nie dostarczą uzasadnionych oskarżeń. Kiedy wszakże synod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat i papieże

  Biskupi rzymscy najwyraźniej i najczęściej posługiwali się zasadą bezpośrednio apostolskiego założeniagłównych stolic biskupich w Kościele, aleksandryjskiej, antiocheńskiej i rzymskiej. W odwołaniu się dotej zasady złożył Leon Wielki protest przeciw przyznaniu Konstantynopolowi na soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustyn i semipelagianie

  Biskup z Hippony, obdarzony przez potomnych tytułem doktora łaski, długo zajmował się jej zagadnieniamii dopiero przy końcu życia dał ostateczne sformułowania, w których znalazły się wypowiedzi opredestynacji człowieka i zbawczej woli Boga. Obu tym problemom poświęcił w szczególniejszy sposóbswe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 922

  praca w formacie txt

Do góry