Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kościół perski

  Pod panowaniem perskim rozwinął się Kościół nestoriański. Zrodził się on w cesarstwie bizantyjskim, zopozycji szkoły w Edessie do uchwał soboru efeskiego oraz na skutek odrzucenia unii z 433 roku przezczęść biskupów patriarchatu antiocheńskiego, którzy uszli do Persji przed represjami cesarskimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenesowskie spory

  Nauka wielkiego Aleksandry jeżyka wywołała wcześniej spory niż Trzy rozdziały. Nabrały one w czasachJustyniana szczególnej gwałtowności. Toczyli je teraz przede wszystkim mnisi palestyńscy. Klasztor Laura z opatem Sabasem (zm. 532) stał się ośrodkiem wielkiej wrogości wobec mnichów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE - NAWRACANIE CELTÓW I GERMANÓW

  Misje prowadził Kościół w różnym stopniu, mniej intensywnie na Wschodzie, zwłaszcza w porównaniu zmonofizytami i nestorianami, więcej na Zachodzie.

  Objął nimi w mniejszym stopniu ludy poza granicamicesarstwa rzymskiego, w większym zaś plemiona pogańskie, które w okresie wędrówek ludów wtargnęływ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory teologiczne

  Pierwszy spór teologiczny tego okresu dotyczył teopaschityzmu. Do używanego w bizantyjskiej liturgiiśpiewanego wezwania trzykroć świętego Boga (Trishagion) dodał monofizycki patriarcha Piotr Fullo zAntiochii słowa który za nas ukrzyżowany został. Cesarz Anastazy I (491-518) polecił dodatek wprowadzićdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /6 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe formy pobożności

  Pobożność Męki Pańskiej jest głoszona coraz częściej, choć pobożność chrystocentryczna i eucharystycznastanowią nadal cel przepowiadania Słowa Bożego. Liczne Mowy o męce Pańskiej rozwijają takbujną potem w średniowieczu predylekcję do rozważań o męce Pana Jezusa. Bezpośrednim skutkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SACERDOTIUM I IMPERIUM

  W Bizancjum identyfikowano Kościół z państwem, a stolicę biskupią w Konstantynopolu, uznaną przezsobór chalcedoński drugim patriarchatem po Rzymie, uczyniono najsilniejszą podporą cesarstwa. Znalazłoto wyraz w koronacji (457) cesarza Leona I, dokonanej przez patriarchę Anatola.

  O symbiozie Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w liturgii

  Wolność kultu i wzrastająca liczba chrześcijan sprawiły, że liturgiczne zgromadzenia nabrały okazałości,a sama liturgia wzbogaciła się o nowe elementy. Z drugiej strony starano się modły liturgiczne ująć wustalone teksty, by nie uległy heretyckim zniekształceniom. Powstały wszakże różnice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /8 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henotikon i schizma akacjańska

  Surowy nakaz cesarza Marcjona, by wszyscy chrześcijanie przyjęli uchwały soboru chalcedońskiego izaprzestali religijnych dyskusji, nie przyniósł spodziewanego rezultatu. Papież Leon Wielki, ze względuna odrzucenie dwudziestego ósmego kanonu, uznał dopiero po dwóch latach (21.03.453) dogmatyczneorzeczenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie w małżeństwie i rodzinie

  Rodzinę nazwał Jan Chryzostom Kościołem w miniaturze. Przykładano rzeczywiście wielką wagę domałżeństwa i rodziny. Wbrew prawu państwowemu, które dopuszczało rozwiązanie małżeństwa. Kościółuważał je nie za umowę między małżonkami rozwiązalną z różnych przyczyn,. ale za oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościelna działalność Justyniana

  Cesarz Justyn przysposobił swego siostrzeńca, Justyniana I (527-565) do pełnienia władzy. Gdy ten jąprzejął, od razu realizował nadrzędną ideę przywrócenia cesarstwu politycznej jedności w uprzednichgranicach i w dawnej świetności, z jedną prawowitą wiarą chrześcijańską. Chwiejność jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 950

  praca w formacie txt

Do góry