Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Misje Kościoła wschodniego

  Z Bizancjum podjęto misje poza granicami cesarstwa wśród Beduinów na pograniczu Syrii i Palestyny.Nie miały one powodzenia, gdyż silniejsze były tam wpływy monofizyckie.

  Większe rezultaty przyniosła misja wśród Herulanów, którzy mieli w tym czasie siedziby na południe odDunaju. Cesarz Justynian I poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIOŁY NARODOWE

  Spory religijne dokonywały się w cesarstwie rzymskim wśród napięć politycznych i społecznych. Tendencje odśrodkowe prowincji Egiptu i Syrii ułatwiły powstanie kościołów narodowych, gdyż ludnośćmiejscowa od dawna stała w opozycji do cesarskich urzędników, przysyłanych na wyższe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrócenie Irlandii i Szkocji

  Kraj ten, zwany wówczas Scotia maior, w odróżnieniu od Szkocji (Scotia minor), stał się terenem systematycznejmisji w pierwszej połowie V wieku.

  Kronikarz akwitański Prosper zanotował pod 431 rokiem, że do wierzących w Chrystusa Szkotów wysyłasię Palladiusza, ustanowionego ich pierwszym biskupem przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół koptyjski

  Monofizycki Kościół, zwany koptyjskim, zorganizował się najwcześniej i najsilniej w Egipcie. Należącado niego w większości autochtoniczna ludność koptyjska nazywała swych przeciwników melkitami czylicesarskimi chrześcijanami.

  Za początkową datę Kościoła koptyjskiego można przyjąć 536 rok, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Franków

  Na kontynencie Europy zachodniej znalazły się w granicach rzymskiego cesarstwa liczne plemiona germańskie.Niektóre przyjęły chrześcijaństwo ariańskie. Poganami pozostali dość długo Frankowie, dzielącysię na salijskich i rypuaryjskich.

  Frankowie salijscy, po osiedleniu się między Sommą i Sekwaną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jakobicki

  Został on zorganizowany i wziął swą nazwę od Jakuba Baradai, który dość wcześnie był znany z monofizyckichpoglądów, a jednak otrzymał w 542 roku biskupstwo w Edessie na polecenie cesarzowej Teodory.Wydawało się, że będzie gorliwie prowadził misyjną działalność na wschodnich kresach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Wizygotów

  Wandalowie, Alanowie i Swebowie, po przełamaniu rzymskiej granicy na Renie w 406 roku, zalali południowo-zachodnie połacie cesarstwa, szybko od 409 roku przedzierając się na Półwysep Pirenejski.

  Wandalowie pozostając do końca arianami, przeprawili się (429) przez Cieśninę Gibraltarską i podbiliAfrykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół armeński

  Granica cesarstwa rzymskiego przebiegała przez kraj Ormian, obejmując tylko jego piątą część, zwanąArmenią Mniejszą. Dopiero długotrwałe walki z Persami przyniosły w VI wieku znaczne powiększeniecesarskiego terytorium w Armenii.

  Jej mieszkańcy, którzy od biskupa Mesropa posiadali rozwiniętą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy rozdziały i papież

  Wigiliusz, ongiś apokryzariusz w Konstantynopolu, został wyznaczony przez dwór cesarski na papieżajuż po. śmierci Agapita, ale w Rzymie wybrano Sylweriusza (536-537). Kiedy, jednak Justynian nie uznałtego papieża i wysłał na wygnanie, on zaś dla pokoju w Kościele zrzekł się godności, Wigiliusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w królestwie Ostrogotów

  Ostrogoci, tworząc do 488 roku własne królestwo w Italii, ulegli romanizacji jeszcze jako arianie,zwłaszcza za panowania Teodoryka Wielkiego (489-526), który przebywał jakiś czas na dworze bizantyjskimi uznawał oficjalne zwierzchnictwo cesarza nad swoim państwem.

  Król wznosił budowle w stylubizantyjskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt

Do góry