Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Benedykt z Nursji

  Biskupi zachodni, bardziej niż wschodni, wykonywali jurysdykcję nad klasztorami. Widzieli oni chętniespisane reguły, według których mogli oceniać życie klasztorne. Przepisywano więc i przerabiano RegułęPachomiusza. W Lérins ułożono w V wieku Regułę czterech Ojców i Regułę Makarego. Pierwsza z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od Leona I do Pelagiusza II

  Po 21-letnim pontyfikacie Leona Wielkiego w trudnym okresie soboru chalcedońskiego, Rzym ma 18papieży i 2 antypapieży, Wawrzyńca (498-505) i Dioskura (530). Dziesięciu z tych papieży doznaje wKościele czci świętych. Chronologicznie ostatni z nich, Sylweriusz (536-537), czczony jest jako święty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /12 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory w Italii, Galii i Hiszpanii

  Poza nurtem benedyktyńskim w VI wieku rozwijały się liczne klasztory w Europie zachodniej.

  W Italii propagatorem i organizatorem życia klasztornego stał się Kasjodor (ok. 485-580), wspomnianyjuż minister Teodoryka Wielkiego. Z założonych przez niego klasztorów wybitnym okazał się klasztor wVivarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostolski wikariat w Tessalonikach

  Ustanowienie przez papieży wikariatów apostolskich służyło umocnieniu wiary katolickiej w krajach, wktórych odchodzono powoli od arianizmu i starano się przezwyciężyć polityczne i kościelne skutki najazdówbarbarzyńców. Pośrednio umacniały one papieskie zwierzchnictwo nad tymi krajami.

  Tessaloniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMA I UCZENI - SYNOD W ORANGE

  Gwałtowne spory wokół soboru chalcedońskiego wcale nie oznaczały rozwoju nowego piśmiennictwateologicznego. Chalcedończycy nie potrafili wydać spośród siebie teologa na miarę monofizyckiego pisarzaSewera. Walka o subtelne rozróżnienia pojęciowe nie ułatwiała syntetycznych opracowań, przyniosłajednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arles i Sewilla

  Arles posiada jako wikariat apostolski bardziej udokumentowaną działalność, niż Tessaloniki. Podniesionedo tej rangi już przez papieża Zozyma na początku V wieku, potwierdzonej przez Leona Wielkiego,zwoływało synody biskupów Galii, udzielało papieżowi informacji o najważniejszych wydarzeniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni i dysputy

  Do wybitniejszych teologów należy zaliczyć Pseudo-Dionizego Areopagitę, którego pisma cytuje się poraz pierwszy w 531 roku. Wyrósł on ponad ówczesną dogmatykę i polemiki. Stworzył obraz kosmosu zokreśleniem ziemskiej i niebieskiej hierarchii, przez co wywarł wpływ na teologię liturgii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

  Kościół rozwinął swoją strukturę przede wszystkim na Zachodzie. Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii. W łączności z tym procesem powstajenowa grupa duchownych, archiprezbiterzy. Zachowanie wysokiego poziomu życia duchownychwśród ludów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Longobardów

  Walki Bizancjum z Ostrogotami ułatwiły ariańskim Longobardom opanowanie północnej Italii, poopuszczeniu (568) ich siedzib w Panonii. Jeżeli nie zajęli wówczas całej Italii, to dlatego że ich państwo zstolica w Pawii rozpadło się już w 574 roku na trzydzieści grup plemiennych.

  Na zdobytych terytoriach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piąty sobór

  Od dawna zapowiadany zjazd biskupów ze Wschodu odbył się w Konstantynopolu, od 5 maja do 2 czerwca 553 roku. Brało w nim udział 166 biskupów, w tym tylko 12 z zachodniej części cesarstwa.Przewodniczył obradom miejscowy patriarcha, Eutychios. Papież Wigiliusz przebywał w Konstantynopolu,ale nie przybył na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 786

  praca w formacie txt

Do góry