Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNY PRZEŁOM W KOŚCIELE KATOLICKIM (590 - 692)

  Pontyfikat wybitnego papieża Grzegorza Wielkiego dawał pociechę znękanemu barbarzyńskimi najazdamiZachodowi, kładł podwaliny pod średniowieczną kulturę i opromienił się nawróceniem Anglosasów.Kościół pozyskał ariańskich Longobardów, pogańskich Alemanów i Bawarów. Na Wschodzie jednakprzeżył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNY PRZEŁOM W KOŚCIELE KATOLICKIM (590 - 692) - ZDOBYCZE I STRATY

  Anglosasi, gdy się nawrócą, szybko wzniosą liczne klasztory. W następnym okresie wyjdą z nich niestrudzenimisjonarze, działający na kontynencie Europy zachodniej. Zanim to się stanie, mnisi iroszkoccy wswojej peregrynacji dla Chrystusa docierają do Longobardów, Alemanów i Bawarów, zdobywając ich.dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglosasi nawróceni

  Anglia dzieli się w tym czasie na osiem większych księstw, utworzonych przez najeźdźców, Anglów,Jutów i Sasów. Ich wrogość do Celtów sprawiała, że odnosili się także wrogo do chrześcijaństwa, głoszonegoprzez misjonarzy iroszkockich. Przychylniej przyjęli przybyłych z Rzymu misjonarzy, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synody o duchowieństwie

  Wykształcenie kleru nie było jeszcze częstym tematem synodów Kościoła w Galii. Ich ustawy zajmowałysię przede wszystkim życiem kleru, jego prawami i zarządem majątku kościelnego. Cezary z Arlesprzeprowadził jednak w 524 roku synodalne zarządzenie, by świecki kandydat na duchownego kształciłsię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filary średniowiecza

  Chrześcijaństwo na Zachodzie, w okresie tworzenia fundamentów średniowiecznej kultury, wydało czterechuczonych, których uważa się za filary kościelnego średniowiecza. Dwaj z nich, Boecjusz i Kasjodor,należą do omawianego okresu, dwaj dalsi, Grzegorz Wielki i Izydor z Sewilii, do następnego.

  Boecjusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASZTORY I ZAKON BENEDYKTA

  Na Wschodzie nie ustał rozwój życia zakonnego, którego kolebką był nadal Egipt. Mnisi wszakże włączylisię w spory teologiczne i ulegali nieraz ujemnym wpływom z zewnątrz. Starano się więc ująć życieklasztorne w normy prawne, lecz w małym stopniu zdołano je zinstytucjonalizować. Na Zachodzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiprezbiterzy

  Ich istnienie potwierdzone jest w źródłach przede wszystkim dla Kościoła w Galii. Gdy zwiększyła siętam liczba parafii, jeden duchowny, nazwany wyraźnie przez synod w Tours (567) archiprezbiteremwiejskim, był odpowiedzialny nie tylko za duszpasterstwo, ale i sposób życia innych duchownych,zwłaszcza przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozprawa z semipelagianizmem

  Na Zachodzie miała teologia nastawienie antyariańskie. Najlepiej poznaje się ją z dzieł biskupa Fulgencjuszaz Ruspe. Wygnany z swojej afrykańskiej stolicy biskupiej, przebywał na Sardynii, gdzie napisał OTrójcy Świętej i O Wcieleniu. Przez, te dzieła stał się najwybitniejszym zachodnim teologiem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory na Wschodzie

  Klasztory egipskie, najstarsze ośrodki życia mniszego, przyciągały pielgrzymki ludzi, którzy pragnęlipoznać je u samych źródeł. W innych krajach zakładano klasztory często na wzór egipskich. W Palestynieożywiło się życie zakonne w V wieku. Jej klasztory miały kontakty z całym chrześcijaństwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I WIKARIATY APOSTOLSKIE

  Sobór chalcedoński w kanonie dwudziestym ósmym stawiał Konstantynopol na równi z Rzymem. Warunki polityczne, spory teologiczne, a zwłaszcza kościelna polityka Justyniana I nie ułatwiały biskupomstolicy nad Bosforem rozwoju ich uprawnień jurysdykcyjnych. Dokonają tego dopiero w okresie następnym.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry